Ontvoering van Belgische baby

BRUSSEL, 16 JAN. In België is beroering ontstaan door de verdwijning van een pasgeboren baby uit het Luikse Citadel-ziekenhuis. Het jongetje werd afgelopen zondagochtend, een dag na zijn geboorte, ontvoerd, vermoedelijk door een ongeveer 35-jarige vrouw die al enige tijd in het ziekenhuis rondzwierf en die de nacht had doorgebracht in dezelfde kamer als de moeder en haar baby. De moeder kende de vrouw niet, maar was met haar in gesprek geraakt over haar ongelukkige levensomstandigheden. Ze had er ten slotte mee ingestemd dat de vrouw de nacht op haar kraamkamer mocht doorbrengen. Zondagochtend bleek de baby verdwenen. Verschillende personeelsleden hebben gezegd dat ze bij de ingang van het zieknhuis een vrouw hebben gezien die “een pakje” onder de arm droeg.