Nijverdal-topman begint eigen bedrijf

OLDENZAAL, 16 JAN. Oud-directeur A. Schoondermark van Nijverdal Ten Cate is voor zichzelf begonnen. Zijn privé-houdstermaatschappij Drienerschoon heeft vorige week alle aandelen van het kunststoffenbedrijf Wiefferink in Oldenzaal overgenomen en hij is daarmee de enige eigenaar geworden.

Wiefferink was voorheen eigendom van houdstermaatschappij Bemaco (Beijerink Management Consultancy), waaronder de deurenfabrikant Debo en Flexion vallen. Het bedrijf is goed voor een omzet van 12 miljoen en heeft 40 vaste werknemers. “Maar de onderneming zal moeten groeien om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen”, zegt de nieuwe directeur. Hoeveel hij voor Wiefferink op tafel moest leggen wil Schoondermark niet onthullen.

Voor Wiefferink, gespecialiseerd in dekzeilen voor vrachtwagens, silokappen voor de industrie en landbouw en flexibele opbergsystemen voor water, ziet de toekomst er rooskleurig uit. Met name de vraag naar de opbergsystemen voor afvalwater zal, volgens Schoondermark, enorm toenemen.

“Alle gemeenten in Nederland hebben van de rijksoverheid de plicht gekregen een betere riolering aan te leggen omdat het huidige systeem overbelast is”, vertelt de directeur. De totale kosten voor de aanpassing van de Nederlandse riolen worden op 40 miljard gulden geschat en Wiefferink kan daar een graantje van meepikken.

Doordat veel riolen bij harde regen te veel water te verwerken krijgen, wordt de druk in het afvoersysteem te hoog waardoor de hele inhoud van het riool naar buiten kan spuiten. Naast stankoverlast kunnen deze riooloverstorten nadelige effecten hebben op het milieu, verklaart Schoondermark.

Volgens hem kampt Nederland op 20.000 plaatsen met dit probleem. Zijn bedrijf heeft in samenwerking met een ingenieursbureau een oplossing gevonden om een eind te maken aan dit euvel. Enorme bergingszakken die in het rioolstelsel worden geïnstalleerd, kunnen tijdelijk het overtollige water opvangen. Nadat de rioolbuizen weer zijn ontlast kan het water uit de bergingszak wegvloeien. “Het is geen ingewikkelde constructie wat wij hebben ontwikkeld. Eigenlijk hebben we het ei van Columbus weer uitgevonden.”

De bergingszak is volgens Schoondermark drie keer zo goedkoop als een bergbezinkbassin van beton en kan bovendien zeer snel worden geïnstalleerd omdat de zak van polyester is. “Voor de consument heeft dit ook gevolgen want voor hem stijgt de rioolbelasting minder dan wanneer een gemeente een bassin van beton laat aanleggen.” Bovendien zijn de zakken makkelijk te verplaatsen en te reinigen voor hergebruik.

Het eerste experiment met de bergingszak wordt over twee maanden in het Brabantse Goirle gehouden. Daarna zal de vraag volgens Schoondermark snel toenemen omdat voor 2010 alle Nederlandse gemeenten een oplossing voor riooloverstort moeten hebben. “Voor Wiefferink betekent dat meer werk. Waarschijnlijk zullen we zelfs flink moeten uitbreiden om aan de vraag te kunnen voldoen.”

Ook met de landbouwprodukten die Wiefferink maakt gaat het goed. Sinds 1987, toen de landbouwsector verplicht werd silokappen te installeren boven mestopslagplaatsen, is de vraag naar deze kappen sterk gestegen. De vraag in Nederland is weliswaar iets afgenomen omdat de markt verzadigd begint te raken, maar de vraag in het buitenland is sterk stijgende. “Op dit moment exporteren we veel naar Denemarken, Engeland, Noord-Frankrijk en Polen”, licht de directeur toe.

Ook de vraag naar de silo's zelf neemt toe. Silo's zijn verplaatsbare, net boven de grond geplaatste opslagruimten waar met name de landbouwsector gebruik van maakt. De export ervan heeft Wiefferink helemaal naar Vietnam en Zuid-Korea gebracht. “De graanoogst wordt in die landen vaak opgevreten door ongedierte en dat kunnen de boeren voorkomen door de oogst op te slaan in silo's.”

Directeur Schoondermark praat enthousiast over zijn nieuwe aanwinst en de toekomstperspectieven. Enkele maanden geleden stapte hij op als concerndirecteur bij Nijverdal Ten Cate omdat hij al jaren droomde van een eigen zaak waarin hij geheel zelfstandig kan opereren. “Toen ik de kans kreeg Wiefferink over te nemen heb ik dat meteen gedaan.”

Zijn hele leven werkte Schoondermark voor grote ondernemingen, maar de laatste jaren steeds meer met idee om ooit zelf zelfstandig te worden. “Bemaco heeft dit bedrijf vanuit een strategische heroriëntatie verkocht. Het wilde zich meer toeleggen op de twee andere bedrijven en zocht naar een andere eigenaar en tevens een directeur voor Wiefferink”, licht Schoondermark toe. Dat hij het bedrijf kon overnemen heeft hij vooral te danken aan de kennis en het marktinzicht dat hij heeft opgedaan over de markt bij een reeks ondernemingen.

Naast zijn droom om zelfstandig te worden heeft de relatieve kleinschaligheid van Wiefferink voor Schoondermark de doorslag gegeven het bedrijf over te nemen. “Bij wijze van spreken moet ik hier zelf de koffie halen en ik vind het heerlijk om zelfs daar de handen voor uit de mouwen te steken. Small is echt beautiful.”