Nederland zevende bij overnemingen

ROTTERDAM, 16 JAN. Nederlandse bedrijven hebben in 1995 een record aantal buitenlandse ondernemingen overgenomen. Vorig jaar zijn 319 ondernemingen gekocht ter waarde van 13,1 miljard gulden tegen 273 bedrijven in 1994 waarmee toen 5,6 miljard gulden was gemoeid. Dit heeft KPMG Corporate Finance vandaag bekendgemaakt. Vooral de middelgrote transacties zorgden voor de groei van het aantal overnames.

Over de hele wereld hadden afgelopen jaar 5.952 transacties plaats met een totale waarde van 336 miljard gulden, een stijging van 12 procent ten opzichte van 1994 toen 5.312 overnames plaatshadden. Nederland komt op de zevende plaats van de wereldranglijst voor kopende landen. De Verenigde Staten waren het meest actief met 1.553 overnames, gevolgd door Groot-Brittannië (664 aankopen).

Volgens KPMG heeft de groei vooral plaatsgehad bij de middelgrote transacties (tot 160 miljoen gulden). Van de bijna 6000 overnames kostten vorig jaar 48 transacties (0,8 procent) méér dan 1,6 miljard gulden. KPMG noemt dat 'megadeals'. Ten opzichte van 1994 is dit percentage nauwelijks gestegen. Toen betrof 0,75 procent een grote overname. “Ondernemingen blijven zich concentreren op hun kernactiteiten en dit leidt tot een actieve fusie- en overnamemarkt. Belangrijker is echter dat het doen van overnames thans ook bij kleine ondernemingen een volstrekt geaccepteerd middel van groei is”, licht J. van Rooijen van KPMG Corporate Finance toe.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de Nederlandse kopers zich met name concentreren op de landen in West-Europa en de Verenigde Staten waar 60 procent van de 319 overnames plaatshad. Grote Nederlandse ondernemingen richten zich volgens hem meer en meer op het Verre Oosten. Zo hadden vorig jaar 19 overnames in China plaats.

Shell boekte vorig jaar de grootste buitenlandse overname door een joint venture aan te gaan van 4,8 miljard gulden met de nationale Chinese oliemaatschappij Guangdongrefinery. Andere Nederlandse 'megadeals' waren de overname door Wolters Kluwer van het Amerikaanse Commerce Clearing House Inc., de participatie van het consortium Telsource in het Tsjechische SPT Telecom en de overname van Baring's Investment Banking door de ING.

Unilever was met 28 aankopen de meest actieve Nederlandse onderneming en heeft de eerste plaats overgenomen van Philips, die in afgelopen jaar 25 transacties deed. Philips nam afgelopen jaar 25 procent meer bedrijven over dan in 1994.