Mr. P.W.G. Riemer, Mr. R.J. Botter, mr. M.P.H.J. Nillissen

Mr. P.W.G. Riemer is per 1 januari toegetreden tot de maatschap Trenité Van Doorne, advocaten, notarissen en octrooigemachtigden. Hij zal zich binnen de sectie ondernemingsrecht onder meer bezighouden met fusies, overnames en joint ventures.

Mr. R.J. Botter (1962), gespecialiseerd in bank- en effectenrecht, en mr. M.P.H.J. Nillissen (1964), gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en Europees aanbestedings- en mededingingsrecht, zijn eveneens tot de maatschap toegetreden.