Medische staf klaagt directie ziekenhuis aan

UTRECHT, 16 JAN. Het dagelijks bestuur van de medische staf van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht heeft het vertrouwen opgezegd in de raad van bestuur en het managementsteam.

De medische staf vindt dat de directie onvoldoende visie heeft op het voor de toekomst te ontwikkelen beleid. Ook is de medische staf ontevreden over de organisatiestructuur. Verder wil de medische staf meer invloed krijgen op het beleid, zo heeft het dagelijks bestuur van de medische staf per brief laten weten aan de raad van toezicht van het ziekenhuis.

De directie van het ziekenhuis bestaat uit de raad van bestuur die wordt bijgestaan door het managementsteam bestaande uit de drie hoofden van de afdelingen kindergeneeskunde, kinderchirurgie en kinderhartchirurgie. Algemeen-directeur J. Rozendaal noemt de vertrouwensbreuk “heel vervelend”.

De raad van bestuur behoudt vooralsnog het vertrouwen van de raad van toezicht, aldus voorzitter J. Lanser van de raad van toezicht. De raad van toezicht hoopt zo snel mogelijk de vertrouwensbreuk te herstellen en heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze oorzaak van de klachten. De vertrouwensbreuk heeft geen gevolgen voor de patiëntenzorg.

Eerder raakte het Wilhelmina Kinderziekenhuis in opspraak door conflicten op de afdelingen kinderhartchirurgie en kinderchirurgie. Een kindercardioloog werd onlangs de toegang tot het ziekenhuis ontzegd omdat deze te vroeg en onnodig de voorlopige resultaten bekend had gemaakt van een onderzoek naar het sterftecijfer onder patiëntjes van gecompliceerde hartoperaties. Dat stertecijfer ligt volgens dat onderzoek bij deze operaties sinds 1991 gemiddeld twintig procent hoger de sterftecijfers in centra voor hartchirurgie in het buitenland.

De kindercardioloog heeft een kort geding aangespannen tegen het ziekenhuis, waarin hij eist dat hij weer tot het ziekenhuis wordt toegelaten. Het kort geding dient donderdag voor de president van de Utrechtse rechtbank.

In afwachting van de definitieve resultaten van het onderzoek naar de sterftecijfers besloot de directie van het kinderziekenhuis niet langer gecompliceerde hartoperaties uit te voeren, maar door te verwijzen naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Een Amerikaans kindercardioloog begint morgen met een analyse van de voorlopige onderzoeksresultaten.

Op de afdeling kinderchirurgie bestaan volgens de directie “samenwerkingsproblemen” tussen het hoofd van de afdeling en één van de chirurgen. Hoogleraar heelkunde Th. van Vroonhoven van het Academisch Ziekenhuis Utrecht stelt binnenkort op verzoek van het ziekenhuis een onderzoek in naar de problemen. Hij wordt bijgestaan door een externe organisatiedeskundigen. Binnen drie maanden zal van het onderzoek verslag worden gedaan. De chirurg gaat de komende drie maanden tijdelijk in een ander academisch ziekenhuis werken.

De inspectie voor de gezondheidszorg in Utrecht is tevreden over de door het ziekenhuis aangekondigde maatregelen. Volgens de inspectie is de noodzakelijke zorg aan patiënten voldoende gewaarborgd.