Lichte toename van aantal werklozen

DEN HAAG, 16 JAN. De werkloosheid in Nederland is in het laatste kwartaal van 1995 licht gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat dit vanochtend bekendmaakte, is nog niet zeggen of de daling van de werkloosheid daarmee definitief ten einde is.

In het eerste kwartaal van 1995 stond het aantal geregistreerde werklozen op 478.000. Het kwartaal daarop daalde dit aantal tot 464.000, en in het derde kwartaal tot 453.000. Voor het vierde kwartaal registreerde het CBS een stijging naar 460.000. Het werkloosheidspercentage over 1995 komt daarmee uit op een gemiddelde van 7,2.

Het CBS tekent hierbij aan dat de cijfers, gebaseerd op een steekproef, een onnauwkeurigheidsmarge hebben. Die marge is groter dan de gesignaleerde stijging van de werkloosheid met 7000. “De waargenomen stijging kan dus een incident zijn”, aldus het CBS. In de cijfers zijn de vijftig- à zestigduizend wachtgelders bij overheid en onderwijs niet meegeteld.

De werkloosheid kwam in het vierde kwartaal vorig jaar nog wel ruim 20.000 lager uit dan een jaar eerder. Het CBS concludeert nu dat de recessie van de jaren negentig op de arbeidsmarkt in 1994 haar piek bereikte, met een gemiddeld aantal werklozen dat jaar van 486.000, 22.000 meer dan in 1995. Daarmee was de recessie minder ingrijpend dan aan het begin van de jaren tachtig. Toen reikte de werkloosheid naar een piek in 1983 van gemiddeld 612.000. Het CBS noemt dit “zeer opmerkelijk”, omdat het sinds de jaren zestig gebruikelijk was dat bij elke nieuwe recessie de werkloosheid op een hoger niveau uitkwam. Dit is nu dus voor het eerst niet meer gebeurd.

De werkloosheid in de vier grote steden blijft onverminderd hoog. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht was in het laatste kwartaal van 1995 bijna veertien procent van de beroepsbevolking werkloos, tweemaal zo veel als elders in Nederland.

De daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen is eind vorig jaar doorgegaan. Na jarenlange stijging daalt dit aantal sinds mei 1995 met gemiddeld drie- à vierduizend per maand. Ook in november, de laatste maand waarover cijfers beschikbaar zijn, viel nog een daling van vierduizend te noteren. Het aantal werkloosheidsuitkeringen kwam daarmee uit op 790.000, nadat het in januari en februari vorig jaar met 812.000 op het hoogste niveau van de jaren negentig kwam.