Kabinet ziet af van verzekering tegen rampen

DEN HAAG, 16 JAN. De nationale rampenverzekering tegen schade door aardbevingen en overstromingen van rivieren gaat niet door. Het kabinet ziet af van een opslag van 12,50 gulden op elke inboedel- en opstalverzekering omdat de Raad van State in een vertrouwelijk advies hierover een vernietigend oordeel velt.

De discussie over een nationale rampenverzekering werd na de aardbeving in 1992 in Limburg actueel. Als katalysator fungeerden de overstromingen van de Maas eind 1993 en begin 1995.

Drie jaar lang werd onderhandeld tussen het ministerie van financiën en de verzekeraars. De verzekeraars toonden aanvankelijk weinig interesse wegens het risico van gigantische schadebedragen. Na de watersnood van afgelopen winter in het rivierengebied, waarbij tienduizenden mensen hun huis moesten verlaten, bereikten de Nederlandse verzekeraars en het ministerie van financiën een akkoord over een nationale rampenverzekering. De wettelijke regeling had op 1 januari moeten ingaan.

Het akkoord tussen de verzekeraars en Financiën hield in dat op de premie van iedere inboedel- en opstalverzekering een opslag van 12,50 gulden wordt gelegd. Deze is bedoeld voor het reservefonds waaruit uitkeringen in geval van rampen gedaan kunnen worden. De premieverhoging zou ongeveer 175 miljoen gulden per jaar opleveren. Na een jaar of drie is, als er geen uitkeringen plaatshebben, de beoogde fondsgrootte van een half miljard gulden bereikt.

De kritiek van de Raad van State, het verplichte adviesorgaan van de regering bij alle wetsvoorstellen, richt zich op de extra premie die zou gaan gelden voor iedere inboedel- en opstalverzekering. Volgens de Raad is dit een oneigenlijk instrument om een fonds te creëren. De Raad van State vindt dat de overheid een eigen verantwoordelijkheid heeft bij een rampenverzekering en deze niet volledig mag afwentelen op burgers en bedrijfsleven.

De kritiek van de Raad is voor het kabinet aanleiding om het wetsvoorstel in te trekken. Vrijdag overleggen de meest betrokken bewindslieden over een alternatief. Het Verbond van Verzekeraars wilde aan het begin van de middag nog niet inhoudelijk reageren. “We hebben nog niets gehoord van Financiën”, aldus een woordvoerder.

Vanuit de Tweede Kamer is jarenlang aangedrongen op een nationale rampenverzekering. Het Tweede Kamerlid Van Rey (VVD) kondigde vanmorgen aan minister Zalm (financiën) in het vragenuurtje aan de tand te zullen voelen.

In een debat met de Tweede Kamer een half jaar geleden zei Zalm dat de regeling bestemd is voor “het kleinere rampenwerk”. Als de afgelopen jaren een dergelijk fonds zou hebben bestaan, dan had de schade van de wateroverlast van december 1993 en afgelopen winter daaruit bestreden kunnen worden.