Jeltsin verwijdert weer liberaal uit naaste omgeving

MOSKOU, 16 JAN. President Jeltsin heeft een van zijn laatst overgebleven contacten met het liberale kamp opgegeven door gisteren zijn kabinetschef Sergej Filatov te vervangen door Nikolaj Jegorov.

Filatov staat bekend als een democratisch georiënteerde, beminnelijke man, Jegorov als een 'apparatsjik' in de Sovjet-traditie.

Jeltsin bracht de personeelswisseling zelf in verband met zijn mogelijke kandidatuur bij de presidentsverkiezingen van 16 juni. Filatov wordt vice-voorzitter van een commissie die de verkiezingscampagne moet voorbereiden. Voorzitter wordt vice-premier Oleg Soskovets. Wìens verkiezingscampagne wordt voorbereid wilde Jeltsin gisteren niet zeggen. Hij kondigde aan zijn beslissing 'ongeveer tussen 12 en 15 februari' bekend te zullen maken.

De nieuwe leider van de administratie van de president was van november 1994 tot juni 1995 minister van nationaliteitszaken en geldt als een van de architecten van de militaire inval in Tsjetsjenië. Jegorov werd na de gijzelingscrisis in Boedjonnovsk - waar 120 doden vielen en de Tsjetsjeense gijzelnemers een vrije aftocht kregen - ontslagen. Maar al in augustus keerde hij terug als Jeltsins persoonlijke adviseur voor nationaliteitenkwesties.

“Jegorovs benoeming past in de tendens die al langer duidelijk is: democraten worden vervangen door conservatieven”, zei Andrej Kortoenov, een politiek waarnemer in Moskou, gisteren. Vorige week werd de Westers georiënteerde minister van buitenlandse zaken, Andrej Kozyrev, vervangen door het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst, Jevgeni Primakov.

Primakov was al onder Brezjnev een vooraanstaand buitenland-deskundige. In zijn eerste persconferentie, afgelopen vrijdag, zei de nieuwe minister dat hij allereerst aandacht wil besteden aan de republieken van de voormalige Sovjet-Unie en aan de landen in het Midden-Oosten.