Inwoners Haren denken via televisie met gemeente mee

Bijna honderd inwoners van de gemeente Haren zijn in december 'elektronisch geraadpleegd' over actuele vraagstukken door middel van een enquête op hun televisie. De gemeente wil haar beleid aanpassen aan de wensen van de burgers.

HAREN, 16 JAN. De respons viel tegen. Daarvan was D66-wethouder M. Verbeek van de gemeente Haren geschrokken, maar hij weigert de proef met 'elektronische burgerraadpleging' mislukt te noemen. “Integendeel. De mensen die hebben meegedaan waren zeer enthousiast.”

In december heeft de gemeente Haren een groep inwoners elektronisch ondervraagd over actuele vraagstukken, zoals de gemeentelijke herindeling. De vragen kwamen via teletekst achter de regionale kabelkrant bij de mensen in huis. Met behulp van een telefoontoestel en een speciale code konden de geselecteerde deelnemers hun antwoorden geven. “In deze tijd moet je met diverse media proberen de wensen van je burgers te achterhalen. Nieuwe manieren moet je niet schuwen”, aldus Verbeek gisteren bij de presentatie van de uitkomsten van de proef die in samenwerking met kabelexploitant Edon was gehouden.

De belangrijkste conclusie was dat de bevolking van de Groningse gemeente nog niet warm loopt voor deze vorm van bestuurlijke vernieuwing. De gemeente koos aselect 406 inwoners van 18 jaar en ouder en benaderde hen telefonisch. Van die groep wilde 171 mensen meedoen. De rest had geen zin, was onbereikbaar of beschikte niet over een televisietoestel met teletekst. De 171 mensen kregen een instructiebrief hoe ze de enquête op hun televisie moesten oproepen en hoe ze vragen konden beantwoorden.

Uiteindelijk deden slechts 98 mensen mee. “Daar zijn we van geschrokken. We vermoeden dat zich technische problemen hebben voorgedaan”, zegt Verbeek. Volgens hem gebeurde het dat deelnemers direct het systeem werden uitgegooid. “We moeten dat nog uitzoeken.”

Verbeek toonde zich ondanks de tegenslag en de lage respons enthousiast, want 88 procent vond deze enquête 'prettig' en 94 procent zei aan een vervolg mee te willen doen. Verbeek gaat er bij de gemeenteraad voor ijveren dat er een vervolg komt. Hij denkt aan het instellen van een panel: een representatieve groep mensen die geregeld over actuele vraagstukken elektronisch wordt ondervraagd. “Die kunnen we dan gericht informeren, bijvoorbeeld door ze de raadsstukken te sturen.”

Hoewel over de representativiteit valt te twisten, vindt Verbeek dat de 26 vragen interessante gegevens hebben opgeleverd. In tegenstelling tot wat het gemeentebestuur wil, zegt 54 procent dat de gemeente de botanische tuin Hortus Haren niet financieel moet steunen. Reden om op dit punt het beleid te wijzigen, ziet Verbeek echter niet. “Het gaat ook om interpreteren van de gegevens, want 83 procent zegt de Hortus wel belangrijk te vinden. Dus leert dit ons dat we nog iets goed hebben uit te leggen. De elektronische raadpleging moet de draagkracht van beleid vergroten”, aldus Verbeek.

De wens van het gemeentebestuur een zelfstandige gemeente te blijven, heeft wel draagkracht. Van de deelnemers wil 90 procent dat Haren Haren blijft. Als zelfstandigheid onhaalbaar is, wil 81 procent samengaan met de Drentse gemeenten Eelde, Zuidlaren en Vries. Hiervoor heeft ook het gemeentebestuur zijn voorkeur uitgesproken. De enquête toont volgens Verbeek aan dat bij velen de angst leeft te worden opgeslokt door de stad Groningen.

Verbeek bestrijdt dat het gemeentebestuur zich achter de gunstige antwoorden wil verschuilen en de ongunstige aan zich voorbij laat gaan. “Hoe meer je van de wensen van de burgers weet, hoe meer je je als politicus moet inspannen om iets voor elkaar te krijgen. Je moet niet zeggen: er is geen meerderheid dus doen we het maar niet. Dat is te gemakkelijk.”