Forse winststijging HAL Holding

De netto winst van beleggingsmaatschappij HAL Holding zal volgens voorlopige cijfers over 1995 uitkomen op 96 miljoen dollar (155 miljoen gulden), overeenkomend met 1,51 dollar per aandeel. Over 1994 werd 31,6 miljoen dollar winst behaald, overeenkomend met 0,50 dollar per aandeel. Voorgesteld wordt het dividend met 0,10 dollar te verhogen tot 0,70 dollar per aandeel. Op 31 december 1995 bedroeg de op marktwaarde gebaseerde vermogenswaarde per aandeel 14,25 dollar, een stijging van 1,25 dollar (9,6 procent) ten opzichte van eind 1994. De definitieve cijfers zullen op 28 maart nabeurs worden bekendgemaakt. De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering heeft plaats op 23 mei.