Diabetescentrum

In NRC Handelsblad van 8 januari wordt bericht dat één der beide internisten van het Diabetescentrum in Bilthoven is ontslagen. Over dit centrum wordt verder gezegd: “Er worden ongeveer drieduizend vaste patiënten geholpen met een uitgebreidere behandeling dan in gewone ziekenhuizen gebruikelijk is.

Daaraan kan worden toegevoegd dat de betreffende internist de gave heeft om de patiënt in zijn geheel te bekijken, en niet slechts de aandacht te richten op één lichaamsfunctie, zoals helaas maar al te vaak het geval is bij andere specialisten. Daarbij heeft hij niet alleen aandacht, maar ook gevoel voor de psychische factoren die dikwijls samengaan met fysieke symptomen. Verder heeft hij zich uitgebreid verdiept in alternatieve geneeswijzen, die hij in voorkomende gevallen kan combineren met de in Nederland traditionele medische aanpak.

Enige jaren geleden is het mooiste ziekenhuis van Nederland, 'Berg Bosch', om economische redenen gesloten. Het Diabetescentrum dat, althans in geografisch opzicht, deel daarvan uitmaakte, werd opgeslokt door de kolos 'Overvecht'. Deze nu meent het unieke initiatief van het Diabetescentrum de nek te moeten omdraaien. Via het NOS-journaal liet dit ziekenhuis zelfs weten, dat diabetespatiënten 'afgeraden werd zich in het Diabetescentrum te laten behandelen'. Een nationale schande.

    • D. Thoenes