Chirac: coördinatie Europees groeibeleid

PARIJS, 16 JAN. President Chirac wil een gecoördineerd Europees beleid om de groei van de economie te stimuleren. Daarover heeft hij vorige week met bondskanselier Kohl gesproken. Duitsland is de belangrijkste partner in een dergelijk beleid. Details noch Kohls reactie zijn bekend.

De opmerkingen van de Franse president werden gemaakt tijdens zijn uitgestelde nieuwjaarsreceptie voor de binnen- en buitenlandse pers. Vorige maandag, de oorspronkelijke datum, kondigde hij onverwachts de dood van zijn voorganger François Mitterrand aan. Chirac herhaalde nu dat het in oktober ingeslagen soberheidsbeleid zou doorgaan, maar hij had zijn regering opdracht gegeven meer te gaan luisteren naar de gewone Fransen in het land. De strijd tegen de maatschappelijke tweedeling zou met hernieuwde kracht worden aangevat.

De Franse regering heeft op het ogenblik grote moeite de aanzienlijk teruggelopen economische groei te verwerken in de begroting voor 1996. Door begrotingstechnische foefjes (o.m. het verlengen van het begrotingsjaar 1995) probeert men de schade minder opvallend te maken. Daardoor houdt men het beoogde begrotingstekort, ondanks tegenvallende belastinginkomsten zo goed als aan. De prijs is een extra tekort voor 1996, dat opnieuw zal moeten worden weggewerkt gezien Frankrijks wil de criteria van 'Maastricht' voor deelneming aan de Europese munt te halen. Parijs wil het tekort in 1996 terugbrengen van 5 tot 4 procent, waarna men in 1997 op het criterium van 3 procent zou moeten uitkomen.

Financiën had gerekend op een groei over 1996 van 2,8 procent, terwijl de groei in de laatste maanden van 1995 naar nul terugviel. Voor heel 1995 kwam de Franse groei uit op 2,5 procent. Voor 1996 als geheel houdt men nu rekening met 1,3 à 1,5 procent. In Duitsland is de groeiverwachting neerwaarts bijgesteld tot 1 procent. De werkloosheid loopt in beide landen weer op, in Duitsland (9,9 procent eind '95) sneller dan in Frankrijk (11,5 procent).

Onze correspondent in Brussel voegt hieraan toe: Volgens de Europese Commissie is er geen reden het tijdpad voor de economische en monetaire unie (EMU) te verlaten. De meest recente cijfers over economische groei en werkgelegenheid duiden weliswaar op een verzwakking van de conjunctuur, maar van een dreigende recessie is geen sprake. “De fundamentele economische gegevens zijn gezond, ook als men kijkt naar het investeringsniveau,” aldus Europees commissaris Yves-Thibault de Silguy (financiën) gisteren op vragen van journalisten over de onzekerheid over de EMU, die is gegroeid door de teruglopende economische actviteit en door de tegenvallende financieringscijfers van de Duitse overheid. De Europees commissaris wees er op dat de beslissing wie wel en niet gaan deelnemen aan de kopgroep van de EMU, pas begin 1998 wordt genomen.

Volgens de Silguy is de huidige verzwakking van de economie deels terug te voeren op de Europese valuta-onrust van vorig jaar lente, die een nadelige invloed had op het vertrouwen en dus op de investeringsbereidheid. Ook het feit dat de overheidstekorten in de meeste EU-lidstaten trager worden weggewerkt dan was voorspeld, tast het vertrouwen aan. De Silguy deed zijn uitlatingen tijdens een persconferentie in verband met een rondetafelconferentie over de Europese munt, die het startsein moet vormnen voor een informatiecampagne om burgers vertrouwd te maken met een Europese munt.