Vorig jaar was An Verdoold een ware volksheldin

Rotterdammer van het jaar werd ze net niet, maar 1995 was ongetwijfeld het jaar van An Verdoold. Door de harde acties van haar Kerngroep Spangen tegen drugstoeristen werd de voormalige barvrouw een ware volksheldin. Angst voor een volksopstand tegen verslaafden, aangewakkerd door mysterieuze branden in Spangense drugspanden, zette de politie op zijn beurt aan tot het project Victor. 'Verbazingwekkend wat je met de geur van benzine al niet kan bereiken', zei een tevreden Spangense actievoerder.

Het heeft effect gehad. Begin deze maand sprak een tevreden Rotterdamse korpschef de pers toe. 'Rotterdam-Rijnmond zal in 2001 de veiligste van de grootstedelijke regio's zijn', zo voorspelde Hessing. Aldus was vastgesteld in het nieuwe bedrijfsplan politie voor zijn regio, aldus zou geschieden.

Hessing heeft reden tot optimisme. Begin jaren negentig steeg het aantal aangiften van misdrijven in de Rotterdamse regio spectaculair. Waren dat er nog zo'n 61.000 in 1991, twee jaar later was het aantal al gestegen tot 94.000. In 1994 zette de kentering in met een daling naar 84.000, dit jaar daalde het aantal aangiften opnieuw met 11 procent. Rotterdam is weer bijna terug op het niveau van de jaren tachtig.

Nog aangenamer voor de politie is de sterke daling van het aantal aangiften in de onveilige districten, waar sinds de zomer extra politie wordt ingezet tegen drugsoverlast. In deze 'Victor-districten' daalde het aantal aangiften met 16 procent, het aantal woninginbraken met 20 procent en het aantal autokraken met 40 procent. De politie verrichte in zes maanden tijd ruim 3.027 aanhoudingen, schreef 1.800 processen- verbaal uit en zette 500 criminele illegalen het land uit.

In april 1994 had het nieuwe college van b en w twee beleidsprioriteiten: werk en veiligheid. Valt over het eerste nog weinig verheugends te melden - Rotterdam hobbelt op economisch gebied wat zorgelijk achter de rest van Nederland aan - veiliger wordt de stad de laatste jaren wel degelijk. En het is op zijn minst waarschijnlijk dat dit direct met het gevoerde beleid te maken heeft: de ontmanteling van Perron Nul, het opjagen van verslaafden, drugsrunners en drugspanden, de groei van het aantal toezichthouders, de 'integrale aanpak' van drugsoverlast.

Tegelijk is de politiek er ook in geslaagd de onvrede over onveiligheid te absorberen. Dat bleek al uit de prominente rol die wijkagenten en buurtwerkers speelden in de protestacties en demonstraties tegen drugsoverlast vorig jaar. Burgemeester Peper zette de kroon op het werk met zijn bezoek aan Spangen, waar hij zorgelijk met An Verdoold van gedachten wisselde over de onveiligheid op straat. Sindsdien kan hij daar weinig kwaad meer doen; Verdoold laat aan iedereen weten dat de burgemeester zijn best doet, maar dat 'de politiek' hem tegenwerkt.

Het wachten was op het moment dat het ook de Rotterdammers een rapportcijfer aan de veiligheid in hun stad geven. Dat werd een magere zes min, gelijk aan het jaar daarvoor. Meer dan een derde van de Rotterdammers wist zeker dat het weer een stuk onveiliger was geworden in de stad.

    • Coen van Zwol