THE ECONOMIST

Helmut Kohl moet niet zo drammen, vindt het Britse weekblad The Economist. In een hoofdartikel - 'Europa's ijzeren kanselier - over de Europese eenheid waarschuwt het blad tegen het straffe tempo waarmee de Duitse bondskanselier de monetaire unie wil invoeren. Dat tempo wekt irritatie en gaat voorbij aan de toenemende publieke twijfel over de EMU. Volgens het blad zou Europa zich voorlopig beter kunnen richten op het betrekken van de ex-communistische landen van Oost-Europa bij de Europese Unie. Het zou ook helemaal geen ramp zijn de EMU uit te stellen; ook zonder monetaire unie blijft Europa heus wel vreedzaam en democratisch. Sterker, een Unie die ontstaat onder Duitse druk zal juist voedsel geven aan het soort weerzin jegens Duitsland die Kohl wil voorkomen. Als Kohl geen vaart mindert, loopt hij uiteindelijk het risico de droom te verspelen die hij als bekroning van zijn loopbaan wil: een verenigd, democratisch Duitsland als middelpunt van een verenigd en democratisch Europa.