'Snel besluit over Fokker'; Commissarissen zetten druk op Daimler-top

ROTTERDAM, 15 JAN. De raad van bestuur van Daimler-Benz is door de commissarissen onder druk gezet om snel een besluit te nemen over wat er met het zwaar verlieslijdende Fokker moet gebeuren.

De commissarissen van Daimler, waaronder vertegenwoordigers van de machtige Deutsche Bank, worden volgens goed geïnformeerde bronnen “enigszins ongeduldig” doordat de onderhandelingen tussen dochteronderneming DASA en de Nederlandse overheid zich maar blijven voortslepen.

Morgen beslist Daimlers raad van bestuur over wat er met Fokker moet gebeuren. Tijdens deze vergadering zal dr. Manfred Bischoff, topman van DASA, verslag uitbrengen over de stand van onderhandelingen met de Nederlandse overheid. Volgende week maandag moet de raad van commissarissen van Daimler de knoop doorhakken.

Fokker heeft door de aanhoudende verliezen inmiddels een negatief eigen vermogen. Het bedrijf bestaat de laatste maanden alleen dankzij financiële garanties van DASA, respectievelijk diens moederconcern Daimler-Benz. Aanvankelijk gold voor het aflopen van die garanties de deadline van 31 december jl. Kort voor die datum, toen duidelijk werd dat de gesprekken tussen de Nederlandse overheid en DASA over een reddingsoperatie niet voldoende wilden vlotten, hebben Daimler/DASA de financiële zekerheden verlengd. Daimlers raad van commissarissen vinden dat die situatie, mede in het belang van Fokker, niet te lang mag voortduren. Zij hebben topman Schrempp min of meer gedwongen duidelijkheid te verschaffen door het uitschrijven van een buitengewone commissarissenvergadering op maandag 22 januari. Het beleggen van zo'n extra commissarissenberaad is volgens waarnemers hoogst ongebruikelijk.

Vakbonden en goed ingelichte kringen rondom Fokker concluderen dat de geforceerde besluitvorming bij Daimler-Benz wel eens tot een “slikken of stikken”-situatie zou kunnen leiden.

De Daimler-commissarissen zijn bang dat het voortduren van de al maanden durende onzekerheid over Fokkers voortbestaan de problemen van de Nederlandse vliegtuigbouwer alleen maar zal vergroten. Fokker heeft de afgelopen tijd al ervaren dat klanten en toeleveranciers door de aanhoudende onzekerheid ernstig ongerust zijn geworden. De vliegtuigbouwer krijgt in de huidige omstandigheden vooral bij potentiële nieuwe afnemers geen poot aan de grond. Ook leveranciers hebben al voor problemen gezorgd door bankgaranties of contante betaling te eisen voordat ze hun onderdelen afleveren.

De gezamenlijke Nederlandse vakbonden die bij Fokker zijn betrokken en Fokkers centrale ondernemingsraad sturen dezer dagen een fax naar Daimler-bestuursvoorzitter Jürgen Schrempp met de oproep constructief te onderhandelen met de Nederlandse overheid. De partijen zijn ongerust geworden over de Daimler-agenda rondom de besluitvorming over Fokker. Volgens P. van Bers, districtsbestuurder van de Industriebond FNV hebben de berichten voor onrust binnen de Nederlandse vakbonden gezorgd. “Ik ben ongerust over hoe dit proces verloopt. Het lijkt erop dat Daimler zal bepalen hoeveel geld ze nog in Fokker willen steken. Het resterende gedeelte is dan voor de Nederlandse overheid. Het is een beetje take-it-or-leave-it. We vinden dat partijen elkaar niet moeten bestoken. Met onze fax willen we aan Schrempp een signaal geven om toch met de Nederlandse overheid om tafel te gaan zitten. Onze boodschap aan Daimler-Benz en DASA zal luiden: zet geen definitieve en bevroren positie neer.”

Van Bers gaat er overigens van uit dat de Duitsers zullen besluiten door te gaan met Fokker. “Maar de zaak is zeer complex. Het gaat er niet alleen om hoeveel nieuw geld er in Fokker moet worden gestoken, maar ook om de vorm waarin de steun wordt gegoten. Hoe worden de lasten uit het verleden wegewerkt? Moet de steunverlening ineens gebeuren of gefaseerd?”, aldus Van Bers. Volgens de vakbondsman die regelmatig contact heeft met ambtenaren van Economische Zaken, zijn de “echte” onderhandelingen nog steeds niet begonnen. Hij verwacht dan ook niet dat er op 22 januari al een definitief besluit wordt genomen.

Ook Van Bers wijst op de nadelige gevolgen die een besluit om Fokker te laten vallen voor DASA en Daimler-Benz zullen hebben. “Een faillissement van Fokker beschadigt niet alleen de reputatie van Daimler-Benz maar ook die van topman Jürgen Schrempp.” De Daimler-chef noemde Fokker onlangs op een bijeenkomst in Amsterdam zijn “love baby”. Schrempp zelf was, als bestuursvoorzitter van DASA, verantwoordelijk voor het verwerven van de meerderheid van de Fokker-aandelen.

    • Ben Greif