Plannen voor museum in strafinrichting Veenhuizen

NORG, 15 JAN. Het ministerie van justitie heeft vergevorderde plannen om in Veenhuizen een landelijk gevangenismuseum in te richten. Het museum zou gehuisvest moeten worden in het monumentale gebouw van de voormalige gevangenis Esserheem. Het ministerie beslist deze week over de bestemming van het gebouw.

Het voormalige Tweede Werkgesticht is volgens de Gemeente Norg, waartoe Veenhuizen behoort, een perfecte locatie om een dergelijk museum te realiseren. Het gebouw, momenteel in gebruik als werkonderkomen voor de gedetineerden, behoort tot de waardevolle panden die het rijk wil behouden. In Veenhuizen is al jaren een klein museum gevestigd over de geschiedenis van het gevangeniswezen. De afgelopen jaren is bij het sluiten van een aantal oude strafinrichtingen veel materiaal beschikbaar gekomen dat daar ligt opgeslagen. Het gaat om bijvoorbeeld meubilair en attributen die vroeger in de cel werden gebruikt, handboeien en oude kostuums van bewakers en verpleegkundig personeel.

Een groot aantal panden in het gevangenisdorp Veenhuizen, waar nog altijd drie moderne strafinrichtingen zijn gevestigd, is al enige jaren geleden als Monument Bouwkunst aangewezen. Het gaat om enkele kerken en tientallen woonhuizen die in de vorige eeuw voor de bewakers zijn gebouwd. (ANP)