Nederlander in Bosnië het best betaald

De Nederlandse militairen zijn de best betaalde soldaten die in Bosnië rondlopen. Dat hebben ze vooral te danken aan de twee toeslagen die bovenop het basis-salaris komen. De ene toeslag is een soort onregelmatigheidstoeslag van 69,70 bruto per dag. Daar komen dagelijks netto nog 27 Amerikaanse dollars bij (43,20 gulden) om, wat het ministerie van defensie betreft, “mee naar huis te bellen”.

De Nederlandse beroepssoldaat Eerste Klas wordt wat salaris betreft op de voet gevolgd door zijn Duitse collega, de Gefreiter. Voor diens dienstplichtige collega is het zeer lucratief om naar Bosnië te gaan, want zijn normale brutosalaris van 15 DM (16,80 gulden) per dag wordt bijna vertienvoudigd naar 145 DM (162,45) per dag. Dat komt omdat de toelage van 130 DM per dag geen onderscheid maakt tussen rang; een Duitse kolonel krijgt evenveel extra als een dienstplichtig soldaat.

De Noren werken in Bosnië uitsluitend met beroepssoldaten die alleen buiten Noorwegen worden ingezet en als zodanig worden betaald. De hoge wedde voor de Noren bracht buurland Zweden even in financiële problemen toen de Zweedse soldaten, die in Bosnië actief waren in VN-verband, hoorden wat hun Noorse collega's verdienden (bijna twee keer zo veel). Voor de nieuwe IFOR-missie dwongen de jaloerse Zweden een extra bruto-toelage af van 3.000 kronen per maand (723 gulden). Dat was voor vijf procent van de Zweedse soldaten te weinig. Zij haakten af en creëerden een nieuw probleem voor hun ministerie. Want dat had op een grotere uitloop gerekend en heeft nu meer IFOR-soldaten in Bosnië dan was voorzien.

Voor de Franse soldaat is de Bosnië-missie erg aantrekkelijk; zijn basissalaris wordt bijna verdrievoudigd. Als hij bovendien (veel) kinderen heeft wordt zijn vertrek naar het oorlogsgebied nog interessanter, want elk kind is goed voor een extra maandbedrag van ongeveer 550 gulden bruto. Van de westerse mogendheden scoren de Britten het laagst. Hun wedde is zo bescheiden omdat het Britse leger uitgaat van de 'Gemenebest-gedachte': een Brits soldaat moet overal in de wereld inzetbaar zijn en daarom altijd hetzelfde verdienen. Voor hem dan ook geen enkele toeslag in Bosnië en dat geldt ook voor zijn hoogste commandanten. Daardoor verdient een Nederlandse soldaat, die samen met zijn Tsjechische en Canadese collega uiteindelijk onder Brits commando staat, evenveel als de hoogste Britse officieren.

Oekraïne en Maleisië hebben weliswaar militairen toegezegd, maar zijn hun salarissen nog aan het 'overdenken'.