Militair hooguit 2 weken naar huis

DEN HAAG, 15 JAN. De Nederlandse militairen in Bosnië mogen tussentijds maximaal twee weken thuis doorbrengen. Ze zijn daarvoor afhankelijk van hun commandant die hen deze 'recuperatie-tijd' kan gunnen.

De Nederlandse IFOR-soldaten hebben in de zes maanden dat ze deelnemen aan de vredesmacht evenwel geen recht op tussentijds verlof. Het ministerie van defensie loopt daarmee in de pas met de NAVO-regeling, waarbij de vredessoldaten geen enkele tussentijdse verlofdag wordt gegund.

Niet elke soldaat zal de twee weken rust kunnen nemen, omdat de gevechtssituatie in het voormalige oorlogsgebied dat niet altijd toelaat. Op compensatie voor die gemiste rustdagen hoeft de militair volgens een woordvoerder van het ministerie van defensie niet te rekenen: “Het is geen verlof, dat is een recht. Recuperatie wordt verléénd en kan door de omstandigheden dus ook nìet worden verleend.”

Normaal gesproken ontvangen soldaten orders om in de 'directe omgeving van het operatiegebied' op krachten te komen. Het ministerie heeft die eis nu verruimd: de militairen mogen in de recuperatietijd ook naar huis. Defensie heeft de commandanten opgedragen ernaar te streven de mannen en vrouwen maximaal twee weken te laten gaan. Voor militairen die van de VN-missie zijn overgegaan in de NAVO-structuur geldt een rustperiode van drie weken. Of en hoeveel aaneengesloten dagen de soldaten buiten het operationele gebied mogen verblijven, wordt door de commandant bepaald.

Als de soldaten naar huis willen, moeten ze de reis zelf regelen en ook betalen. Van daaruit kost het ongeveer 900 gulden om naar Nederland te vliegen. Volgens de Defensiewoordvoerder moeten de financiële consequenties geen probleem zijn voor de Bosnië-militairen. “Ze krijgen een hoge toelage, dus dat kunnen ze allemaal makkelijk betalen.”

Als blauwhelmen hadden de militairen nog recht op twaalf verlofdagen. Dat geldt niet langer voor de militairen nu in Bosnië verblijven en onder NAVO-commando dienen. Zij krijgen alleen bij terugkomst vrije verlofdagen, maximaal zestien.

Defensie vindt het niet passen in het huidige robuuste optreden, om van tevoren vast te laten stellen dat een militair er een paar dagen tussenuit mag. Van een beroepsmilitair wordt verwacht dat deze 24 uur per dag, zeven dagen in de week inzetbaar is.

Het laatste deel van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-vredesmacht IFOR vertrok zaterdag vanaf de vliegbasis in Eindhoven naar Split in Kroatië. Van deze 140 militairen behoort een deel tot het tankesquadron en is een ander deel onderdeel van het logistiek transport bataljon. De totale Nederlandse inbreng bedraagt nu zo'n 2000 militairen en 185 kwartiermakers.