Mandela maant blanke Afrikaners

KAAPSTAD, 15 JAN. President Nelson Mandela heeft op ongekend harde toon blanke Afrikaners gewaarschuwd dat zij zich isoleren in Zuid-Afrika indien zij alleen opkomen voor hun eigen belangen. Volgens de president moeten Afrikaners ophouden problemen te benaderen “vanuit het standpunt van de raciale of etnische groep waaruit zij komen”, anders belanden zij definitief “aan de politieke zijlijn”.

Mandela liet zaterdag zijn verzoenende houding varen, toen hij in een toespraak voor de jongerenorganisatie Ruiterwag reageerde op toenemende onvrede onder conservatieve Afrikaners over hun positie in het nieuwe Zuid-Afrika. Ongeveer tweeduizend Afrikaners, de afstammelingen van Nederlandse kolonisten, hadden enkele uren tevoren in Pretoria geprotesteerd tegen vermeende discriminatie van blanken. De 'Stichting voor Gelijkheid voor de Wet', die het protest organiseerde, vindt dat Afrikaners die het apartheidsbewind hebben gediend, bij de politie, in het leger of in de ambtenarij, onrechtvaardig worden behandeld.

Zij wijst daarbij op de vervolging van oud-minister van defensie Magnus Malan en een aantal leger- en politie-officieren voor moorden die in de jaren tachtig zijn gepleegd, terwijl hoge ANC'ers vrijwaring van vervolging hebben gekregen. De stichting verzet zich tevens tegen aantasting van het Afrikaanse onderwijs, het terugdringen van Afrikaans als voertaal op de televisie en bij de overheid en de in haar ogen onrechtvaardige “regstellende aksie”, de positieve discriminatie van zwarten bij de overheid en in het bedrijfsleven. De stichting is opgericht door oud-generaals van de politie.

De protestbijeenkomst in Pretoria werd ontsierd door het optreden van een aantal rechtse extremisten. Zij probeerden de nieuwe Zuidafrikaanse vlag, die zij de 'kaffervlag' noemden, in brand te steken. Na wat gestoei dropen de leden van het Boerekommando af.

    • Peter ter Horst