Kohl: te veel profiteurs die passend werk afwijzen

BONN, 15 JAN. De Duitse bondskanselier Helmut Kohl wil in de strijd tegen de hoge werkloosheid in zijn land een einde maken aan het misbruik van sociale uitkeringen. “We hebben te veel profiteurs”, zo verklaarde hij dit weekeinde in een vraaggesprek met het weekblad Welt am Sonntag.

Volgens Kohl heeft onderzoek uitgewezen dat ongeveer een derde van de uitkeringsgerechtigden die passende arbeid krijgen aangeboden, de baan afwijst. “Het geld dat we aan sociale voorzieningen besteden, komt klaarblijkelijk niet meer uitsluitend terecht op de plaats waar dat werkelijk nodig is”, luidt de conclusie van de bondskanselier.

Dit misbruik wil hij nu aanpakken. “Burgers winden zich terecht op als blijkt dat iemand die niet werkt, meer krijgt dan iemand die wel werkt.” Kohl liet zich niet uit over de vraag hoe hij de zaak gaat aanpakken.

De uitspraken van Kohl komen midden in de maand waarin Duitse vakbonden, werkgevers en overheid met elkaar afspraken willen maken over een werkgelegenheidspact. De vakbonden hebben voor volgend jaar loonmatiging in het vooruitzicht gesteld als de werkgevers dit jaar voor 100.000 nieuwe banen zorgen.

Komende week gaan de vakbonden en werkgevers weer om de tafel zitten. Een week later schuift de overheid aan. Een eerste onderhandelingsronde tussen de werkgevers en werknemers in de metaalsector eerder deze maand leverde niets op. Ongeveer 3,8 miljoen Duitsers worden door werkloosheid getroffen.

Vooruitlopend op de uitkomst van het nationale banenplan liet Volkswagen zaterdag weten dit jaar 1000 arbeidsplaatsen in Duitsland te scheppen. Het hoofd van de afdeling personeelszaken van Volkswagen, Peter Hartz, heeft over het initiatief van VW inmiddels gesproken met de voorzitter van de Duitse metaalvakbond, Klaus Zwickel, die in de herfst het idee van een werkgelegenheidspact naar voren schoof.

Volkswagen zal de 1000 nieuwe medewerkers de komende maanden in dienst nemen. De huidige personeelssterke van Volkswagen in Duitsland ligt op ongeveer 130.000.

Tijdens een nieuwjaarsreceptie van de Duitse vakcentrale DGB heeft de voorzitter van de vakbond ÖTV, Herbert Mai, scherpe kritiek geuit op werkgevers en politici. Hij eist van deze partijen dat ze “eindelijk” eens daadwerkelijk optreden en toonde zich een voorstander van de oprichting van een “sociale beweging voor werkgelegenheid”. ÖTV vertegenwoordigt de werknemers bij de overheid, in de transportsector en het verkeer. (DPA/ANP)