John Williams

The Great Paraguayan. John Williams plays Barrios, Sony SK 64396 John Williams: Latin American Guitar Music by Barrios and Ponce, Sony SBK 47669 Kristinn Arnason: Barrios, Tárrega, Arsis 95004

Hij afficheerde zich graag als de 'Paganini van de gitaar uit de jungle van Paraguay', wat natuurlijk een omslachtige bijnaam is, maar wel goed gekozen. Een virtuoos was Augustín Barrios (1885-1944) ongetwijfeld, maar zo reislustig als de duivelse violist was hij allerminst. Eén keer slechts verliet hij zijn eigen continent om te concerteren in Europa. Tegenwoordig berust zijn roem minder op zijn spel alswel op zijn composities, waarmee hij een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van het gitaarspel.

John Williams is al jaren een belangrijk pleitbezorger voor deze Paganini met Indiaans bloed. Op de cd The Great Paraguayan heeft hij opnieuw enkele van Barrios' meest boeiende stukken vastgelegd. Al eerder, in 1977, nam hij een lp op met ongeveer dezelfde stukken, waarvan later het leeuwedeel weer op cd werd uitgebracht. De geluidskwaliteit van Williams' nieuwe opname is beduidend beter; ruimtelijker vooral, waardoor zijn rijke toonvorming nog beter tot haar recht komt.

Tegenwoordig gaat Williams met iets meer souplesse en elegantie met het materiaal om dan voorheen, hetgeen tot uiting komt in zijn rubati. La catedral klinkt nu nog virtuozer, evenals Sueno en la floresta, een contrastrijk stuk met een omvang die reikt tot de hoge c, een noot die normaliter niet meer op de hals van de klassieke gitaar zit en dus kunstmatig moet worden gecreëerd. Williams maakt deze extra fret met een luciferhoutje.

Barrios noteerde zijn composities slechts incidenteel, waardoor deze getranscribeerd moesten worden van oude bandopnamen. Dat details door de slechte opnamekwaliteit van weleer voor meerdere uitleg vatbaar zijn, blijkt uit het feit dat Williams incidenteel andere noten speelt dan in zijn eerdere vertolkingen. De jonge IJslandse gitarist Kristinn Arnason, van wie recentelijk ook een cd met onder meer stukken van Barrios verscheen, kleurt sommige akkoorden uit La catedral in met weer andere noten. Van Arnason spreekt met name het strakke tremolo-spel tot de verbeelding in Sueno en la floresta en Francisco Tárrega's Recuerdos de la Alhambra, ook zo'n klassieker voor de klassieke gitaar.

    • Emile Wennekes