Hof: Sorgdrager onderzoek fraude met 06-nummers

ARNHEM, 15 JAN. Minister Sorgdrager (justitie) moet een onderzoek instellen naar de mogelijkheid om met een computer andermans telefoonverbinding te kraken en zo op kosten van een ander 06-nummers te bellen. Tot die conclusie komt het gerechtshof in Arnhem in een zaak tussen A. Claessen uit Ewijk, het openbaar ministerie en PTT Telecom.

Volgens het hof heeft deze telefoonfraude landelijk gezien een zodanige aard en omvang dat opsporing van de fraudeurs geboden lijkt, ook al zijn daaraan aanmerkelijke kosten verbonden. “Het treffen van die meer algemene maatregelen is, naar 's hofs oordeel, een verantwoordelijkheid van de minister van justitie, die daarop zonodig politiek aangesproken zou kunnen worden”, schrijft het hof naar aanleiding van de beroepszaak.

De Landelijke Juridische Werkgroep 06-gedupeerden is er al enkele jaren van overtuigd dat computerkrakers op kosten van een ander bellen met 06-nummers. Op zogenoemde spooknota's staan afrekeningen van gesprekken met 06-sexlijnen die nooit gevoerd zouden zijn. Volgens de werkgroep zijn de exploitanten van de 06-lijnen mogelijk de daders van de fraude. Leden van de werkgroep hebben zelf onderzoek uitgevoerd naar de rekeningen van gedupeerden. Opvallende uitkomst van dat onderzoek was dat bepaalde telefoonnummers op de rekeningen van bijna alle gedupeerden voorkomen. Er is inmiddels een lijst met ongeveer duizend gedupeerden.

Namens de werkgroep vroeg T. Claessen uit het Gelderse Ewijk al in mei 1994 het openbaar ministerie in Arnhem een onderzoek in te stellen naar de oorzaak en de daders van telefoonfraude. Claessen had in 1993 aangifte gedaan bij de politie van inbraak op zijn telefoonlijn. Zijn telefoonnota's bedroegen tot januari 1993 ongeveer 150 gulden per maand. Daarna werden de rekeningen veel hoger, doordat er vele malen met 06-lijnen werd gebeld. Claessen zegt zelf niet de lijnen gebeld te hebben. In juli 1993 liet hij met succes de 06-nummers blokkeren.

De schade die Claessen zelf geleden heeft, rechtvaardigt volgens het hof geen strafrechtelijk onderzoek. De zaak van Claessen is hoofdzakelijk civielrechtelijk van aard, meent het hof. De inwoner van Ewijk moet de zaak zelf maar uitvechten met PTT Telecom. Die meent dat inbraak per computer in een telefooncentrale vrijwel uitgesloten is. De werkgroep daarentegen vermoedt dat de 06-telefooncentrales in Rotterdam wel degelijk te kraken zijn.