Amerikanen houden vooral Oost-Slavonië in de gaten

FRANKFURT, 15 JAN. Amerikaanse spionagevliegtuigen die zijn ingezet ter ondersteuning van de NAVO-operatie Joint Endeavour in Bosnië houden vooral Kroatische troepenconcentraties aan de grens met Oost-Slavonië in de gaten. De VS houden op korte termijn rekening met een snelle Kroatische verrassingsaanval op dit laatste stukje Kroatisch grondgebied dat nog in handen is van de Serviërs. Een Amerikaanse luchtmacht-woordvoerder die direct is betrokken bij de luchtverkenningsmissies boven Bosnië heeft dit bevestigd.

De regionale vredesregeling voorziet binnen maximaal twee jaar in de terugkeer van Oost-Slavonië onder Kroatisch gezag, maar gevreesd wordt dat Kroatië niet twee jaar wil wachten. De Kroaten zijn erop gebrand Oost-Slavonië snel weer in handen te krijgen omdat het een economisch en strategisch belangrijke regio is. In 1991 sneuvelden veel Kroatische burgers en militairen bij de Servische belegering van de hier gelegen stad Vukovar, die daarbij geheel werd verwoest. Daarbij komt dat Oost-Slavonië nu de machtsbasis is van beruchte Servische milities, zoals de Witte Adelaars, waarmee het Kroatische leger nog een rekening heeft te vereffenen.

Als de Kroaten besluiten Oost-Slavonië binnen te trekken is het daar nu de meest geschikte tijd voor. Een overweging voor de Kroatische strijdkrachten om snel te beslissen over een eventuele aanval is het weer. Een groot gedeelte van Oost-Slavonië bestaat uit drassig land, dat niet toegankelijk is voor tanks en pantservoertuigen wanneer de dooi is ingetreden. Algemeen wordt aangenomen dat het Kroatische leger een massale bliksemaanval overweegt van het soort waarmee de Kroaten vorig jaar in de Krajina zoveel succes hadden. Bij een meer gestage opmars zou Servië zich gedwongen kunnen gaan voelen om zich aan de zijde van de Servische milities te scharen. Militaire analisten achten het Kroatische leger zeer wel in staat tot een bliksemactie.

Een andere, hoewel minder belangrijke reden voor een Kroatische aanval is het aflopen - vandaag - van het VN-mandaat van de 1.200 Belgische en Russische militairen die hier al drie jaar zijn gestationeerd.

Oost-Slavonië wordt verdedigd door een strijdmacht van 15.000 Serviërs die zijn uitgerust met tachtig tanks en meer dan honderd stuks artillerie. De Kroaten hebben 23.000 man met zestig tanks en enige honderden kanonnen aan de grens verzameld.

    • Menno Steketee