Wat moeten we weten?

Zaterdags Peil vraagt de lezer deze keer een nationaal curriculum samen te stellen. Over welke geestelijke bagage moet een scholier beschikken die op de drempel van de universiteit arriveert? Welke literaire boeken moet hij gelezen hebben, met welke perioden uit de geschiedenis moet hij vertrouwd zijn, welke idealen moet hij koesteren; kortom, met welke essentiële onderdelen van de westerse beschaving moet hij vertrouwd zijn?

Het idee voor deze opgave is ontleend aan een column van H. Wesseling op de opiniepagina van 7 december, waarin hij zich verbaasde over wat hij noemde 'de onwetendheid van de jeugd'. Niet dat de jeugd niets zou weten - ze beschikt over de meest uiteenlopende kennis - het is meer dat het begrip 'algemene ontwikkeling' stilaan is uitgehold. Het middelbaar onderwijs wordt geteisterd door 'een grote onzekerheid over wat van belang is' en dat leidt tot sterk wisselende examen-onderwerpen en een gefragmenteerd wereldbeeld voor scholieren. In de collegebanken van Wesseling zitten nu studenten die niet weten dat Jezus en Christus dezelfde figuur is. “De reden van al deze onzekerheid is simpel genoeg. Het geloof in de unieke betekenis van de westerse beschaving is verloren gegaan en daarom bestaat er geen gezichtspunt meer van waaruit men kan vaststellen wat wel en wat niet belangrijk is.” Om tot een hernieuwd cultureel alfabetisme te komen, waaraan een brede elite deel kan hebben en waarbinnen het verstaan wordt, moet er een consensus ontstaan over wat wetenswaardig is en wat niet. Die vraag stellen we de lezer. Wat moeten we weten, kennen of koesteren?

Om u voor deze olympische opgave niet te ontmoedigen - en de redactie lange inzendingen te besparen - stellen we het volgende voor. Iedere deelnemer beperkt zich tot een zelfgekozen onderdeel van dit denkbeeldige nationale curriculum. U noemt een boek, of een periode uit de geschiedenis, of een vaardigheid of een ideaal met een korte motivering. De redactie stelt daaruit een nationaal curriculum samen en plaatst de meest illustratieve brieven. De termijn voor inzending sluit in principe op 24 januari. Uitslag op 27 januari. Geplaatste brieven worden beloond met een boekenbon. Zaterdags Peil, postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. email: zpeil@nrc.nl. Alle opgaven en inzendingen vanaf oktober kunnen op Internet http://www.nrc.nl. nog gelezen worden.