Tuinprijsvraag 1996; Wat doen we met de oevers?

De Buitenlustprijsvraag van dit jaar is bedoeld om op een eigen manier het beste te maken van iets werkelijk bestaands, iets dat veel tuinen hier hebben (uit de trein kijk ik er altijd nieuwsgierig naar) - iets dat dan ook zeer Nederlands is en waarvan geen Engelse Cottage-Gardenversie bestaat: een waterkant, gevormd door een gracht, vaart of sloot of wat ook: wat zijn daar de mogelijkheden van?

Wat wij willen is een oorspronkelijk ontwerp hoe die te beplanten. Niet de tuin zelf, alleen maar een strook van ten hoogste een meter of drie, grenzend aan het water, die gesitueerd mag worden zoals u wilt: aan één of meer uiteinden van de tuin, er doorheen, recht of met een bocht, zoals ook in werkelijkheid kan voorkomen.

Wat niet mag is iets veranderen aan die vaart of sloot zelf; er mag niet een zwembad van worden gemaakt, of een meer, of een afgesloten vijver; je mag hem niet dempen en niet volzetten met waterplanten. De hellingen van de oevers, daarentegen, zijn aan u overgeleverd: ze mogen lang zijn en glooiend of verticaal met rotsen of betimmering. Welke planten zijn hier geschikt voor? Welke niet? Kiest u tuinplanten of wilde soorten? De aangrenzende tuin mag van alles wezen, van lusthof tot volkstuin, maar vormt geen onderdeel van de prijsvraag.

Zoals in vorige jaren bestaat de jury uit Lien Heyting en mijzelf, allebei slotenbezitsters; de prijzen zijn boekenbonnen (eerste prijs ƒ 250, tweede prijs ƒ 150, derde prijs ƒ 100 en eervolle vermeldingen ƒ 50). Behalve dat er geen sprake mag zijn van vijvers of andere kunstmatige waterpartijen is de enige restrictie dat uw inzending niet meer mag beslaan dan twee bladzijden. De inzendingen kunnen bestaan uit een beschrijving, een plattegrond met beplantingsschema of een tekening. Te adresseren aan De Waterkant, Zaterdags Bijvoegsel, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam; poststempel niet later dan 28 januari 1996. De winnende inzendingen zullen worden bekend gemaakt in het Zaterdags Bijvoegsel van 24 februari 1996.

    • Sarah Hart