Syfilis

In de bespreking van De eeuw van de familie Platter (1499-1628) deel I van Emmanuel le Roy Ladurie door Pim den Boer in de boekenbijlage van 6 januari wordt gesteld dat de kalkoen, de cactus en de syfilis uit Amerika zijn geïmporteerd. Dat moet dus in de 16de eeuw zijn geweest.

Syfilis bestond echter al in Nederland rond het jaar 1000. Dit volgt uit het pathologisch-anatomisch onderzoek van dr. B.K.S. Dijkstra van de beenderen van de Hollandse graaf Sicco (Siegfried) en zijn gemalin Thetburga. Het is te lezen in Dijkstra's boek 'Een stamboom in been. Vier eeuwen graven en gravinnen van het Hollandse Huis', uitgegeven bij De Bataafsche Leeuw in 1991.

    • A.M. van Genderen