Rehabilitatie staat

Veel economen beschouwen sociologen zoals wiskundigen economen zien. En dus zou het artikel van Paul Kapteyn (NRC Handelsblad, 27 december), over de rehabilitatie van de staat terzijde kunnen worden gechoven. Dat zou niet slim zijn.

Terwijl grote delen van het economenveld eenzelfde deun laten horen van flexibilisering, privatisering, globalisering en commercialisering waarbij de verzorgingsstaat in hoog tempo wordt ontmanteld en uiteindelijk uitgekleed, stelt Kapteyn terecht de vraag of dit nodig is. Te lang wordt vanuit de economie beweerd en gesuggereerd dat de ontwikkeling die Nederland en de overige Europese landen doormaken de enig mogelijke is. Dat de economie de regeringen geen andere keus laat.

Als dat zo vanzelfsprekend is, zal het niet zo moeilijk zijn de essentie van de kritiek van Kapteyn te weerleggen. Uiteraard zijn staatsschuld, belastingdruk en misbruik van sociale zekerheid serieuze problemen. Maar uit de economie valt niet af te leiden dat de sociaal-democratie moet worden afgeschaft. Ik kan dit mijn leerlingen tenminste onmogelijk uitleggen.

    • D. Bos