Ramsj

HANS K. ROETHEL en JEAN K. BENJAMIN: Kandinsky

Gebonden, Hudson Hills Press 1979, van ƒ 118,30 voor ƒ 49,50. Premsela Amsterdam (6624266)

Kandinsky (1866-1944) vermengde in zijn schilderkunst aanvankelijk Jugendstil met elementen uit de Russische volkskunst. Zijn doek 'Kirche in Murnau' (1910) wordt beschouwd als het begin van de abstracte schilderkunst. In dit boek zijn de voornaamste werken van Kandinsky gereproduceerd. Daarnaast zijn er o.a. fragmenten opgenomen uit zijn invloedrijke geschriften, plus een beknopte biografie. Prachtige reprodukties.

    • Ewoud Sanders