Ramsj

H.J. BEKIUS e.a.: Geschiedenis Werkeiland Lelystad

Paperback, Walburg Pers 1992, van ƒ 29,50 voor ƒ 12,50. Steven Sterk, Utrecht

De geschiedenis van de inpoldering van Oostelijk Flevoland tussen 1950 en 1958, grotendeels beschreven aan de hand van vraaggesprekken. Er zijn hoofdstukjes over o.a. de geneeskundige verzorging, de politie, de kerk etc. Achterin zijn fotootjes opgenomen van de geïnterviewden. Maakt deel uit van de reeks Flevo Profiel over het voormalige Zuiderzeegebied en zijn inpolderingsgeschiedenis.

    • Ewoud Sanders