Ramsj

BEN ENGELHART, JAN WILLEM KLEIN: 50 eeuwen schrift

Paperback, Aramith 1988, van ƒ 27,50 voor ƒ 12,90. De Slegte

Onderhoudend boek over de geschiedenis van het schrift. Het gaat om een herschreven, vermeerderde editie van een Prismapocket uit 1957. Zwaartepunt ligt op het ontstaan van het Latijnse alfabet tot aan de uitvinding van de boekdrukkunst, een periode die in de schriftgeschiedenis normaal stiefmoederlijk wordt behandeld, aldus de auteurs. Verhelderende illustraties.

    • Ewoud Sanders