Ramsj

ERIK VAN DER SPEK: Taalmaskerade

Paperback, Kosmos 1993, van ƒ 19,90 voor ƒ 6,95. De Slegte

Heldere beschouwing over beeldspraak, metaforen en vergelijkingen. Beeldspraak is geen geïsoleerd verschijnsel, aldus Van der Spek, maar nauw verweven met onze cultuur. Hij laat zien dat op verschillende terreinen, verschillende soorten beeldspraak tot ontwikkeling komen, en hoe die onze visie op de werkelijkheid kleuren. Van dezelfde uitgever: Qua Nederlands (ƒ 6,90, bij Het Martyrium) waarin Felix van Laar zijn licht laat schijnen over taalvervlakking.

    • Ewoud Sanders