Privatisering

In NRC Handelsblad van 9 januari gaat Flip de Kam onder meer in op de privatisering van overheidstaken. Hij stelt in zijn artikel over de 'nieuwjaarsboodschap' van topambtenaar Geelhoed dat “daarbij forse blunders zijn gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een ambtelijke dienst of staatsbedrijf een privaat monopolie wist te verwerven (loodswezen, kadaster). In dat geval rollen te hoge tarieven uit de bus.”

In ieder geval maakt De Kam hier ten aanzien van het kadaster een vergissing. Allereerst is het kadaster niet geprivatiseerd, maar van een nogal verwaarloosd ministerie-onderdeel omgezet in een op een aparte wet gebaseerd, zelfstandig bestuursorgaan. Daarbij is ook nimmer aan de orde geweest het verwerven van een privaat monopolie. Het publieke monopolie (dat wij nu eenmaal gegeven ons rechtssysteem koesteren) is gewoon gehandhaafd. Wel is onder invloed van de verzelfstandiging de bedrijfsvoering aanzienlijk verbeterd waardoor de service omhoog ging, achterstanden drastisch werden teruggebracht en de tarieven aanzienlijk konden worden verlaagd. Forse blunder, inderdaad, maar in dit geval niet van de overheid maar van De Kam.

    • Mr. R. Bekker