Ouders meer invloed op ouderbijdrage

DEN HAAG, 13 JAN. Ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad van scholen krijgen instemmingsrecht bij vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage. Met dit wetsvoorstel is de ministerraad gisteren akkoord gegaan. Bovendien mogen scholen voortaan pas een ouderbijdrage vragen nadat de leerling is toegelaten op school en moeten ouders zich in een schriftelijke overeenkomst akkoord verklaren.