Orient-House

Voor zover bekend gelden nog steeds de standpunten die internationale lichamen (VN, EU e.a.) hebben ingenomen met betrekking tot Israel en de bezette gebieden.

Concreet betekent dit dat Oost-Jeruzalem als door Israel bezet gebied wordt aangemerkt, alle maatregelen en stappen van dit land ten spijt. Het is dan ook onduidelijk welke bedoelingen er schuilgaan achter de aktie van die Kamerleden (en hun fracties?) die minister Van Mierlo willen weerhouden van een bezoek aan Orient-House in Oost-Jeruzalem (NRC Handelsblad, 10 januari). Volgens een van hen wordt het buitenlandbeleid van Nederland in Den Haag bepaald. Parmantig gezegd, maar er valt niet aan de indruk te ontkomen dat een 'blaffende' Peres een hele rij Pavloviaanse 'honden' in Nederland doet 'huilen'.

In politieke termen claimen de (Nederlandse) partijen een evenhanded policy met betrekking tot het onderhavige conflict. Maar nog steeds viert de voorkeursbehandeling jegens Israel hoogtij.

Hebben De Hoop-Scheffer, Weisglas en anderen 'Oost'-Jeruzalem als 'bezet gebied' uit hun vocabulaire geschrapt? Dat roept nog een vraag op: “Wat hebben de Palestijnen Nederland nú weer aangedaan, om zo naar het blazen (sjofar) van Peres (Israel) te dansen?”

Tot dusver zijn de Palestijnen van Nederlandse bezoeken aan Israel nog nooit wijzer geworden. Dat zal (dus) voorlopig wel zo blijven, want van enige progressie op dit punt, is in het rechts-liberale politieke deel van Nederland nog niets te merken.