Ontstaan D66

J.J. Godschalk schreef in NRC Handelsblad van 28 december een analyse van over de ontstaansgeschiedenis van D66, waarvan de - mijns inziens terechte conclusie luidde dat het tijd wordt D66 als politieke partij op te heffen, aangezien haar doelstellingen ofwel geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd (regeringssamenwerking socialisten en liberalen), ofwel niet realiseerbaar zijn gebleken in de radicale vorm waarin ze gepresenteerd werden (gekozen minister-president, burgemeester, districtenstelsel, directe democratie via referendum).

Godschalk heeft gelijk: het was nimmer de bedoeling om van D66 een nieuwe politieke partij naast alle andere bestaande politieke partijen te maken. D'66 was oorspronkelijk geen politieke partij, maar een 'beweging'. Het was een 'Appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie'. Dit 'Appèl' van het initiatiefcomité D'66 van 15 september 1966 kreeg zó veel adhesie dat besloten werd tot de oprichting van een politieke partij.

In tegenstelling tot wat Tweede-Kamerlid J. Hoekema in zijn reactie (NRC Handelsblad, 6 januari) schrijft, waren staatsrechtelijke hervormingen cruciaal voor de oprichting van D'66. De belangrijkste andere programmapunten waren daarvan afgeleid. Nu het in 30 jaar tijd niet gelukt is deze essentiële doelstelling te realiseren, wordt het dus tijd D66 als politieke partij op te heffen. Als regeringspartij begint D66 steeds meer het vroeger door haar zo verafschuwde monistische machtspelletje mee te spelen, waarmee zij haar eigen geboorteacte ontrouw wordt.

    • P. van Woerden