Lubbers

Een zeskoloms kop op de voorpagina “Afwijzing Lubbers belast relatie met VS”.

Goed zo, Van Mierlo waarschuwt de VS nog één keer! Binnenin twee volle pagina's onder de titel “Het geheim van de James Madison Room”, als een postume Havank. Kom nou. Het artikel kan worden samengevat in één zinsnede middenin pagina 5: 'Hij was vaag. Ik weet dat hij een jaar of tien premier van Nederland is geweest, maar hij maakte niet de indruk een krachtige leider te zijn.' Precies. In ons eigen land der blinden is Lubbers jaren geleden terwille van een verkiezing de hemel in geschreven. Blijkbaar zijn velen hun eigen propaganda gaan geloven. Wanneer durft men te erkennen dat Lubbers een middelmatig politicus is geweest die het niet haalde bij Drees, Romme of Zijlstra en die slechts uitblonk in het vooruitschuiven van beslissingen? Jammer van die twee pagina's!

    • J.B. Baurdoux