Kok staat volledig achter Sorgdrager

DEN HAAG, 13 JAN. Minister-president Kok heeft het 'volledige vertrouwen' in minister Sorgdrager (justitie). Hij steunt haar voluit in de wijze waarop zij het parlement heeft geïnformeerd over het vertrek van de Amsterdamse procureur-generaal Van Rand wijck.

Volgens Kok is er geen sprake van dat Sorgdrager het parlement onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Kok zei dit gisteren op zijn wekelijkse persconferentie na aloop van de ministerraad.

In een publicatie in de Volkskrant werd afgelopen donderdag op basis van notulen van gesprekken met Van Randwijck de conclusie getrokken dat de Amsterdamse procureur-generaal vorig jaar wegens reorganisatie van de top van het Openbaar ministerie moest vertrekken. Minister Sorgdrager had tegenover de Tweede Kamer eerder disfunctioneren van Van Randwijck als motief aangevoerd waarom met de Amsterdamse procureur-generaal een afvloeiingsregeling was getroffen.

Kok verwacht dat Sorgdrager in het spoeddebat dat de Kamer volgende week woensdag met haar voert niet in de problemen zal komen. Hij zei dat ze de Kamer 'volledig ter goeder trouw en correct' heeft geïnformeerd. Gisteren werd al duidelijk dat de regeringsfracties genoegen nemen met de uitleg van Sorgdrager en alleen de oppositie van oordeel is dat de minister de Kamer onjuist heeft ingelicht.

In haar eigen partij, D66, bestaat wel bezorgdheid over de positie van Sorgdrager. Oud-staatssecretaris van justitie en gewezen partijvoorzitter Zeevalking zei gisteren tegenover het ANP: “De minister moet wel oppassen, dit soort dingen kun je niet aan de lopende band hebben. Als 't een kettingreactie wordt, wordt 't toch een moeilijke zaak.”