Een stap(je) terug

Werkloze Denen zijn het minst slecht uit. Denen ontvangen, als zij werkloos worden, een werkloosheidsuitkering van 90 procent van het laatst verdiende loon.

Nederlandse uitkeringen zijn met 70 procent daarna de hoogste in Europa. Dit blijkt uit een rapport van de Trades Union Congress, de Engelse FNV.

Als een Nederlander in de 39 weken voorafgaand aan de werkloosheid ten minste 26 weken heeft gewerkt, heeft hij recht op 70 procent van het minimumloon. Als hij daarnaast in 4 van de laatste 5 jaren ten minste 52 dagen per jaar heeft gewerkt, heeft hij gedurende 6 maanden recht op 70 procent van het laatst verdiende loon. De duur van de uitkering kan oplopen tot 5 jaar, als de werkloze een arbeidsverleden van veertig of meer jaren achter de rug heeft.

In de meeste Europese landen is het genoemde percentage de minimale werkloosheidsuitkering, maar deze kan ook hoger liggen. Zo kan in België dit percentage oplopen tot 60. In het Verenigd Koninkrijk is de situatie anders. Daar ontvangen werklozen gedurende één jaar een uitkering van ongeveer 120 gulden per week, ongeacht het salaris dat zij verdienden, voordat ze werkloos werden. Gemiddeld is dit slechts zo'n 14 procent van het laatst verdiende loon.

    • Jan Reinier Voûte