Duits besluit Fokker over tien dagen

ROTTERDAM, 13 JAN. De raad van commissarissen van Daimler-Benz, het moederconcern van Fokkers Duitse grootaandeelhouder DASA, neemt op 22 januari in een buitengewone vergadering een besluit over het al of niet verlenen van financiële steun aan de Nederlandse vliegtuigfabrikant.

Fokkers bestuursvoorzitter B. van Schaik bevestigde gisteravond dat de vergadering van de Daimler-commissarissen van cruciaal belang wordt voor het voortbestaan van Fokker. Aanstaande dinsdag zal de raad van bestuur van Daimler-Benz onder leiding van topman Jürgen Schrempp naar verluidt een voorstel over steun aan Fokker formuleren waarover de commissarissen de week daarop dan zullen moeten beslissen. Fokker heeft om te overleven een kapitaalinjectie nodig van circa 2,3 miljard gulden. Daimler gaat er vooralsnog van uit dat de twee grootaandeelhouders - dochter DASA en de Nederlandse staat - ieder de helft van dat bedrag opbrengen. Verder dringen Fokker en de Duitsers er bij de Nederlandse overheid op aan zo'n 900 miljoen gulden aan ontwikkelingskredieten die Fokker nog schuldig is, kwijt te schelden.

Voor Daimler-Benz is de beslissing over het al of niet verder geld steken in Fokker van groot belang. Een besluit om de Nederlandse vliegtuigbouwer failliet te laten gaan kost Daimler eveneens miljarden: niet alleen is dan het tot nu toe geïnvesteerde geld in Fokker verdwenen, ook draait DASA (en dus uiteindelijk Daimler) op voor de afwikkeling van de Fokker-boedel, inclusief een afvloeiingsregeling voor de nog resterende 7000 personeelsleden. Bij het omvallen van Fokker lijdt DASA zelf ook nog schade door het wegvallen van orders voor dochteronderneming Deutsche Airbus die de rompen voor de Fokker-100 en de Fokker 70 bouwt.

In zijn nieuwjaarsrede ging Fokker-topman Van Schaik er afgelopen maandag van uit dat een besluit over steun aan zijn bedrijf positief zal uitvallen, maar hij gaf niet aan waarop hij dit optimisme baseerde. Een woordvoerde van het ministerie van economische zaken in Den Haag reageerde gisteravond verrast op de voornemens van Daimler-Benz. “De onderhandelingen zijn nog steeds niet afgerond. Er is ons niets bekend over een stroomversnelling.” De laatste tijd is er bovendien weinig contact geweest tussen de twee grootaandeelhouders. Minister Wijers houdt vakantie in Mexico en komt pas zondag terug. De onderhandelingen worden sinds september van Nederlandse kant namens het ministerie van economische zaken gevoerd door oud-Unilever-topman F. Maljers.

Bestuurder P. van Bers van de Industriebond FNV beschouwt de berichten uit Duitsland als 'onderdeel van het spel'. “De partijen proberen elkaar onder druk te zetten”, meent hij. De Nederlandse vakbonden, die zich tot dusver terughoudend hebben opgesteld, willen de komende week Daimler-topman Jürgen Schrempp benaderen om met een voorstel te komen dat minister Wijers niet kan weigeren.