Ahold wordt in hoger beroep veroordeeld in Tonar-zaak

ROTTERDAM, 13 JAN. Ahold, eigenaar van ondermeer Albert Heijn, heeft ten onrechte de trage gang van zaken bij de Russische onderneming Tonar aangevoerd om zich in 1994 uit een groothandelsproject in Moskou terug te trekken. De uitlatingen die Ahold in 1994 deed over Tonar zijn onjuist en onrechtmatig.

Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof in hoger beroep geoordeeld. Het Amsterdamse hof oordeelde dat Ahold haar verklaringen naar de pers over het mislukte project in drie landelijke dagbladen op een prominente plaats moet rectificeren. Ahold is “verrast” door het vonnis en bezint zich op de consequenties.

De Russische onderneming Tonar en Ahold zijn verwikkeld in een slepend conflict sinds Ahold zich terugtrok uit de bouw van een distributiecentrum in Moskou. De bouw van het distributiecentrum werd mede gefinancierd door miljoenensubsidies van de Europese Unie en het ministerie van economische zaken. Maar kort nadat Economische Zaken 6,5 miljoen gulden beschikbaar stelde voor de plannen van Ahold om een distributiecentrum te bouwen, besloot de Nederlandse retailer het project in Moskou af te blazen. Ahold liet weten dat de lokale gang van zaken en het uitblijven van vergunningen de oorzaken waren voor het mislukken van het project. Bovendien zou het Russische bedrijf niet met de beloofde bouwgrond op de proppen zijn gekomen en zou een geschil bestaan over het inkoopbeleid.

Tonar startte in Nederland een juridische procedure tegen Ahold, maar kreeg in eerste instantie ongelijk van de rechtbank in Haarlem. Maar het Hof in Amsterdam oordeelt nu dat Ahold onrechtmatige uitlatingen heeft gedaan waardoor Tonar werd geschaad. Het Russische bedrijf heeft recht op een schadevergoeding van Ahold.

Tonar liet gisteren weten overleg op te nemen met Ahold over de vraag in hoeverre het project alsnog kan worden gerealiseerd. Bovendien eist Tonar van Ahold en de Nederlandse overheid een onbekend bedrag voor de geleden schade. Tonar verwijt Economische Zaken dat het ministerie het Russische bedrijf niet informeerde over het feit dat Ahold zich terugtrok.