VS naar WTO na EU-importverbod hormoonvlees

WASHINGTON, 12 JAN. De Verenigde Staten zullen het conflict over Europees verbod op de import van vlees van met groeihormonen behandelde runderen voorleggen aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De Amerikaanse minister van landbouw, Dan Glickman, heeft dit gisteren in Washington aangekondigd. Het verbod doet onrecht aan de Amerikaanse veeboeren en mist elke wetenschappelijke basis, zo vindt speciale handelsvertegenwoordiger Mickey Kantor. Het druist volgens Kantor in tegen de WTO-akkoorden betreffende de volksgezondheid. In december vond er in Brussel een conferentie plaats over groeihormonen. Daar kwam de conclusie uit dat het verbod op groeihormonen te algemeen is en dat vijf hormonen op geen enkele wijze de gezondheid van de mens kunnen aantasten. Franz Fischler, Europees landbouwcommissaris en initiatiefnemer van de bijeenkomst, sloot toen niet dat dat de EU haar wetgeving moet herzien als de definitieve conclusies ter tafel liggen. (AP, Reuter)