Vianen ruziet over 'bomvrij' maken van de Lek

VIANEN, 12 JAN. De gemeente Vianen en Rijkswaterstaat ruziën over de vraag wie het 'bomvrij' maken van de bodem van de Lek moet betalen. Voordat de bouw van een nieuwe brug voor de verbrede A-2 kan beginnen, moet de locatie voor het bruggehoofd in de rivier onderzocht worden op blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog. Daarmee is een bedrag gemoeid van ongeveer een miljoen gulden.

De huidige Lekbrug is tijdens de oorlog doelwit geweest van geallieerde bombardementen, maar werd niet getroffen. De verwachting is dat rond de brug circa zeven 500- of 1000-ponders liggen, die niet tot ontploffing zijn gekomen. De uiterwaarden zijn al bomvrij gemaakt. Daarbij is een kleine vliegtuigbom aangetroffen en tot ontploffing gebracht. De kosten van die operatie, vierduizend gulden, zijn door de gemeente Vianen betaald.

Het bomvrij maken van de rivierbodem is een veel specialistischer en dus duurder karwei. En Vianen voelt er niets voor ook voor die kosten op te draaien. “Het zou een veel te groot beslag leggen op de gemeentelijke uitgaven”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “De verbreding van de A-2 is een zaak van landsbelang. Het is vervelend dat wij nu net de aangrenzende gemeente zijn.”

Rijkswaterstaat beroept zich op een regeling van het ministerie van financiën uit 1993 dat alleen gemeenten bevoegd zijn het Explosieven Opruimings Commando in te schakelen. Zij moeten dus ook voor dat werk betalen, aldus Rijkswaterstaat. Het gemeentebestuur van Vianen wil de kwestie voorleggen aan minister Jorritsma (verkeer en waterstaat).

De situatie schept geen precedent, meent Rijkswaterstaat. Bij de nieuwe Waalbrug in Zaltbommel is geen onderzoek naar blindgangers geweest en tijdens de bouw van die brug zijn geen explosieven aangetroffen. “Zelfs geen geweerkogel”, aldus een woordvoerder. Het meningsverschil met de gemeente Vianen zal niet leiden tot vertraging in de bouw. De werkzaamheden aan het bruggehoofd zullen begin 1997 aanvangen. Met de bouw van de brug is - inclusief de aansluitingen - een bedrag van tweehonderd miljoen gulden gemoeid.