Schaatsbond stelt formateur aan om crisis te bezweren

ROTTERDAM, 12 JAN. Een formateur probeert binnen een week een nieuw bestuur voor de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) samen te stellen. Daarover hebben de acht gewesten van de bond gisteravond overeenstemming bereikt.

Woordvoerder en advocaat van de bond Eric Vilé wil niet zeggen wie als formateur optreedt om de crisis te bezweren. Er zou een combinatiebestuur gevormd moeten worden uit de twee kandidaat-besturen die er al enige tijd zijn. In december liep een bestuursverkiezing op een impasse uit. De ledenvergadering slaagde er toen niet in een keuze te maken uit de twee kandidaat-besturen, omdat er grote onenigheid ontstond over geldigheid van volmachten waarmee gestemd moest worden.

Een poging om de twee kandidaat-besturen onderling te laten uitmaken welke vijf onder hen een nieuw bestuur zouden kunnen vormen, liep op niets uit. De twee kandidaat-besturen van ieder vijf mannen, verlieten toen het pand met de opdracht tot een consensus te komen. De vijf namens Noord-Holland/Utrecht, onder leiding van kandidaat-voorzitter Leffert Oldenkamp, zagen heil in samenwerking met de twee kandidaten van het bondsbestuur, Wim Schenk en Jan Charisius. Voor het drietal Rob Geene, Simon Huijzer en Peter Langendijk was geen plaats. Daarop strandden de onderhandelingen. Ook het voorstel van enkele gewesten om NOC*NSF-voorzitter Wouter Huijbregtsen als bemiddelaar aan te stellen, liep op niets uit.

Als de formateur een nieuw bestuur heeft samengesteld, moeten de leden van de bond hun goedkeuring daar nog aan geven. De druk binnen de schaatsbond om de bestuurscrisis op te lossen wordt vergroot door de kans dat hoofdsponsor Aegon de bond de rug toekeert. De verzekeraar wil dat er spoedig een einde komt aan het “gerommel” binnen de bond, omdat dit ook het imago van de onderneming schaadt. Aegon sponsort de KNSB jaarlijks voor 1,3 miljoen gulden.

Vilé bracht de voor- en tegenstanders van de twee kandidaat-besturen samen. Hij zat ook de vergadering voor. Na afloop van het overleg, dat in Amersfoort werd gehouden, sprak hij van “een doorbraak”. Namen wilde hij niet noemen, op inhoudelijke zaken kon hij niet ingaan. “Ik ben een onafhankelijke buitenstaander”, onderstreepte hij. De advocaat van de KNSB trad na de vergadering als enige woordvoerder op. “We hebben een embargo opgelegd gekregen”, zei bestuurder Piet Pastoor van het gewest Noord-Holland/Utrecht.

“Er is heel positief naar compromissen gezocht”, aldus Vilé. “In de acht gewesten waren verschillende gedachten. Wie, wat en wanneer, dat blijft afwachten.” Vilé wilde zelfs niet kwijt of de formateur gisteravond ook op de vergadering aanwezig was. “De zaak is scherp gedeëscaleerd”, zei de voorzitter. Door wie hij zelf was benaderd, bleef evenzeer onvermeld. “Door de KNSB”, zei Vilé diplomatiek.