OPG boekt lichte winstverbetering

De Utrechtse apothekerscoöperatie OPG heeft haar winst in de eerste helft van het boekjaar 1995/96 (1 mei tot 31 oktober) met 5,6 procent zien stijgen tot 34 miljoen gulden. De winst per aandeel steeg met 5,7 procent van 2,27 gulden tot 2,40 gulden. De omzet groeide met 26 procent tot 1,31 miljard gulden. De buitenlandse omzet in de eerste jaarhelft is ten opzichte van dezelfde periode van het vorige boekjaar ruim verdrievoudigd, deels door autonome groei, deels door de overname van de Belgische farmaceutische groothandel Flandria.

Het bedrijfsresultaat verbeterde met ruim 8 procent tot 54,3 miljoen gulden. Gerelateerd aan de omzet was er echter een daling van 4,8 naar 4,2 procent.

Volgens OPG toonde de Nederlandse farmaceutische groothandelsmarkt de afgelopen verslagperiode een licht herstel ten opzichte van de overeenkomstige periode in het boekjaar 1994/95. De groothandelsbedrijven zagen zowel omzet- als winst dalen door een voortdurende prijsdaling. De winstbijdragen van bedrijven buiten de geneesmiddelenmarkt namen verhoudingsgewijs toe. Ook was het groeicijfer van de markt voor patentvrije geneesmiddelen duidelijk hoger.

OPG gaat er van uit dat de door minister Borst van volksgezondheid aangekondigde prijsmaatregel omstreeks 1 april van kracht zal worden. Dat leidt tot een belangrijke omzetdaling, die naar verwachting ook de winstgevendheid niet ongemoeid laat. Ondanks dat rekent OPG voor geheel 1995/1996 op een netto winst die tenminste gelijk zal zijn aan de 65,5 miljoen gulden behaald in 1994/1995.