'Nauwere samenwerking Den Haag en Rotterdam'

DEN HAAG, 12 JAN. De regio's Rotterdam en Den Haag moeten samen een plan van aanpak maken om de economische stagnatie in beide gebieden tegen te gaan. Dit zei burgemeester A. Havermans van Den Haag gisteren in zijn nieuwjaarsrede voor de gemeenteraad. “Ik wil niet overdrijven, maar het is tijd de stormbal te hijsen. Haaglanden en meer nog Rotterdam dreigen structurele probleemregio's te worden”, aldus Havermans.

De samenwerking tussen de beide regio's moet vooral gericht zijn op de aanleg van bedrijfsterreinen, woningbouwlocaties, infrastructuur en op het milieubeleid, vindt Havermans. Volgens hem ontstijgen de knelpunten van Rotterdam en Den Haag en omstreken het regionaal niveau, ze zijn van nationaal belang. De regio's Rotterdam en Haaglanden worden verbonden door de aanwezigheid van hoogwaardige kennis aan de universiteiten van Rotterdam en Delft, en door infrastructurele voorzieningen, waaronder het nog te ontwikkelen sneltramnet Randstadrail en vliegveld Zestienhoven, en het Westland, aldus Havermans.

De Haagse burgemeester stelt dat een gezamenlijke aanpak van de zuidelijke Randstad eigenlijk alleen kan slagen met de komst van de twee stadsprovincies Rotterdam en Haaglanden. “Het is ondenkbaar dat de grote steden op zichzelf in staat zullen zijn de economische motor van ons land - de Randstad - in een hogere versnelling te brengen.” Hij riep het parlement op om ondanks het verzet onder de bevolking en omliggende gemeenten vast te houden aan het voornemen om stadsprovincies in te voeren. “Wij kunnen het ons toch niet permitteren om een discussie over de stadprovincie Rotterdam en daarmee over het beheer van de grootste haven van de wereld terug te brengen tot een discussie over de machtspositie van de centrumgemeente en de omvang en de grenzen van de gemeenten daar omheen. Alsof een sterke centrumgemeente ook niet in de toekomst van belang is voor een sterke regio, en alsof niet juist de centrumgemeente de meeste macht en bevoegdheden afstaat aan de nieuwe stadsprovincie”, aldus de burgemeester.

De Haagse burgemeester zei zich aan te sluiten bij het standpunt van burgemeester Peper van Rotterdam dat het economisch draagvlak en de werkgelegenheid in de regio Rotterdam moet worden versterkt en verbreed.