Hessing wees leiding BVD af; Opvolgers gezocht voor politiechefs

DEN HAAG, 12 JAN. Het ministerie van binnenlandse zaken voert gesprekken met politiecommissarissen die onder meer de korpschefs Nordholt (Amsterdam), Hessing (Rotterdam) en Straver (Haarlem) kunnen vervangen.

Er is in de afgelopen maanden bij verscheidene politiechefs “op aangedrongen te verkassen”, aldus de voorzitter van de bond voor hoger politiepersoneel (VMHP), A. van der Ven. De gesprekken zijn gevoerd door directeur-generaal H. Borghouts van Binnenlandse Zaken, topadviseur van minister Dijkstal voor politiezaken. Borghouts heeft ook diverse burgemeesters (korpsbeheerders) geraadpleegd over de mogelijke vervanging van korpschefs.

Vakbondsvoorzitter Van der Ven vermoedt dat “het zoeken naar geschikte kandidaten voor topfuncties bij de politie verband houdt met het werk van de commissie-Van Traa”. Bij de openbare verhoren van de parlementaire enquête suggereerde commissievoorzitter Van Traa verschillende keren dat de politie toe is aan een nieuwe lichting leiders. Van der Ven zegt dat Borghouts vooral heeft gesproken met plaatsvervangende korpschefs “en andere mensen die in aanmerking komen politiechef te worden”.

Bronnen bij verscheidene regiokorpsen bevestigen dat veel gezichtsbepalende politiechefs de laatste tijd een nieuwe functie aangeboden hebben gekregen of zelf op zoek zijn naar een andere baan.

Het Eerste-Kamerlid B. Staal (D66), zelf oud-politiechef, zal dinsdag bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken opheldering vragen over de plannen van het ministerie. “Deze generatie korpschefs is op”, aldus Staal. “Als je vindt dat er een diepgaande gezagscrisis is, moet je het wettelijk kader wijzigen en een wisseling van de wacht doorvoeren.”

De Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt heeft binnen de PvdA te kennen gegeven dat hij belangstelling heeft voor een bestuurlijke functie. Nordholt zou zijn zinnen hebben gezet op het ambt van commissaris van de koningin in Groningen, de provincie waar de hoofdcommissaris werd geboren. De functie komt dit jaar vrij als H. Vonhoff vertrekt. De samenwerking tussen Nordholt en zijn korpsbeheerder, de Amsterdamse burgemeester Patijn, is volgens ingewijden van Patijn niet goed.

De Rotterdamse korpschef R. Hessing heeft medio vorig jaar het verzoek van Binnenlandse Zaken gekregen hoofd van de BVD te worden, nadat de korpschef van Haarlem, R. Straver, die baan had afgewezen. De Haarlemse commissaris bedankte voor de eer omdat hij zijn in opspraak geraakte korps niet in de steek wilde laten.

Hoofdcommissaris Hessing, die een slechte relatie heeft met zijn korpsbeheerder, de Rotterdamse burgemeester Peper, weigerde de BVD-functie eveneens en kreeg daarna het aanbod secreteris-generaal van het ministerie van defensie te worden.

Pag.3: 'Departement gaat te snel te werk'

Ook dit ketste af, maar in zijn korps wordt ervan uitgegaan dat hij “zijn langste tijd heeft gehad”, aldus een leidinggevende Rotterdamse politieman.

De tweede man van het Amsterdamse korps, J. Kuiper, werd vorig jaar al gevraagd de Haagse korpschef Brand op te volgen, die in 1997 met functioneel leeftijdsontslag gaat. Nordholt stak daar een stokje voor door Kuiper als zijn opvolger aan te wijzen. Dat kwam Nordholt op kritiek van minister Dijkstal en Borghouts te staan, die erop wezen dat Binnenlandse Zaken bepaalt wie op welke hoge functie bij de politie wordt benoemd.

In de week voor Kerst hebben de voorzitter van het korpsbeheerdersberaad, burgemeester d'Hondt uit Nijmegen, de voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen, Brand uit Den Haag, en de voorzitter van het beraad van hoofdofficieren, Van Gend uit Arnhem, minister Dijkstal op een bijeenkomst in Den Haag laten weten dat men liever eerst in eigen kring zelf orde op zaken stelt. “Het zou niet goed zijn om alleen op politieke gronden maatregelen tegen personen te treffen en het feit dat er nu al over stappen wordt nagedacht, bewijst dat er politieke motieven in het spel zijn”, aldus d'Hondt.

Formeel waren de gesprekken van Borghouts de laatste maanden met de kandidaat-korpschefs het vervolg op een inventarisatie die ambtenaar J. Haisma bij de directie politie op Binnenlandse Zaken vorig jaar heeft gemaakt van het aanwezige talent bij de politie. Haisma, zelf oud-politiechef in Zwolle, heeft daarvoor 175 mensen geselecteerd die in aanmerking komen voor een aparte 'topopleiding' om later politiechef te worden. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken zegt in een reactie dat de gesprekken van Borghouts een logisch vervolg zijn op het werk van Haisma. “Er is geen verband met het werk van de commissie-Van Traa.”

Borghouts geeft in de gesprekken aan dat hij ze ook voert om in de toekomst voor voldoende doorstroming van leidinggevenden te zorgen. IJkpunt is volgens hem dat leden van een korpsleiding hooguit zes jaar op dezelfde positie mogen werken. Alle gezichtsbepalende politiechefs zijn momenteel langer dan zes jaar in functie.

Voorzitter Van der Ven van de VMHP vindt dat Borghouts te voortvarend te werk gaat door nu al gesprekken te voeren over de opvulling van vacatures. Volgens Van der Ven heeft Borghouts toegezegd dat er eerst een algemene profielschets voor politiechefs aan de bonden wordt voorgelegd alvorens het nieuwe beleid zou worden uitgevoerd. “Wij vragen al twee jaar om goede afspraken over deze aanpak. Die zijn er nog steeds niet. Maar ineens wordt er nu grote haast met deze gesprekken gemaakt.” Van der Ven zal binnenkort om opheldering bij Binnenlandse Zaken vragen, zo kondigt hij aan. Binnenlandse Zaken zegt desgevraagd dat de profielschets binnenkort zal verschijnen.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus