Dachaumonument niet in Vondelpark

AMSTERDAM, 12 JAN. Het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het concentratiekamp Dachau, komt niet in het Vondelpark in Amsterdam. Na ampele overweging heeft de Stichting Nationaal Dachau-monument het college van B en W gevraagd een nieuwe plek te zoeken. Bewonersgroepen hadden zich van meet af aan verzet tegen het monument in het Vondelpark.