Competentiestrijd verscheurt CTSV

DEN HAAG, 12 JAN. Bij het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) is een competentiestrijd losgebarsten tussen de vierkoppige directie en de drie bestuursleden.

Het CTSV is sinds begin vorig jaar belast met het toezicht op de uitvoering van sociale verzekeringswetten, zoals de WAO, de WW en de kinderbijslag, door instituten als bedrijfsverenigingen en de Sociale Verzekeringsbank. Vroeger werd dit toezicht uitgeoefend door de Sociale Verzekeringsraad, die, anders dan het CTSV, grotendeels werd bestuurd door werkgeversorganisaties en vakbonden. Kritiek vanuit de Tweede Kamer op de wijze waarop de Sociale Verzekeringsraad dit toezicht uitoefende, leidde tot het besluit om daarvoor een nieuwe en ditmaal onafhankelijke instelling in het leven te roepen, het CTSV, waar tweehonderd mensen werken. Het CTSV is gevestigd in het vroegere gebouw van de Sociale Verzekeringsraad in Zoetermeer.

De directieleden verwijten de drie bestuursleden van het college dat zij zich te dikwijls met de dagelijkse gang van zaken bemoeien en zich te veel aantrekken van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Daardoor zou de onafhankelijkheid van het CTSV in het geding komen. De directeuren hebben hun kritiek vermeld in een brief aan het college. Zij verwijten het bestuur “intensieve en gedetailleerde bemoeienissen” met de dagelijkse gang van zaken en dat zeggen de medewerkers deze houding als “gebrek aan respect” ervaren.

De drie bestuursleden zijn afkomstig uit de politiek en werken full-time bij het CTSV. Het bestuur staat onder leiding van

D. van Leeuwen, oud-voorzitster van de VVD. De andere twee leden zijn het voormalige Tweede-Kamerlid G.J. van Otterloo (PvdA) en de CDA'er M.J. van Rooijen, oud-staatssecretaris van financiën. Zij zijn benoemd op voordracht van de staatssecretaris van sociale zaken, Linschoten.

Tweede-Kamerleden van D66 en de Socialistische Partij hebben Linschoten in schriftelijke vragen gisteren opheldering gevraagd over de gang van zaken.