Bonden bakkeleien over FNV-akkoord bij ING; Van de Rijdt: Angst is een slechte raadgever

De FNV Dienstenbond heeft met ING Groep een voorlopig akkoord bereikt over een sociaal plan voor reorganisaties in Nederland. Daarbij krijgt ING de ruimte om werknemers te ontslaan. De andere bonden zijn hierover woedend. FNV-onderhandelaar Dick Hamaker (3700 leden bij ING) hekelt hun gebrek aan realiteitszin, Unie-bestuurder Erna van de Rijdt (3500 ING-leden) verwijt de FNV-bond kiezersbedrog.

Dat jullie boos zijn omdat de FNV Dienstenbond, zonder Unie, BBV, Dienstenbond CNV en VHP, een sociaal plan heeft afgesloten bij ING is duidelijk. Wat zit jullie het meest dwars: de inhoud van het plan of het feit dat de FNV-bond op eigen houtje verder heeft onderhandeld?

We wisten al dat FNV Dienstenbond akkoord zou gaan met de eis van ING Groep om gedwongen ontslagen mogelijk te maken. Maar we hadden wel verwacht dat de bond erin zou slagen om in ruil hiervoor op andere terreinen betere afspraken te maken. Dat is echter niet gebeurd, er zitten volgens ons zelfs verslechteringen in. De FNV-bond is onder druk gezet door ING, dat is duidelijk. En angst is altijd een slechte raadgever geweest.

Volgens FNV-onderhandelaar Hamaker is het voorlopig akkoord dat nu is bereikt wel beter dan vorige afspraken. Zo is de mogelijkheid van collectief ontslag geschrapt en moet ING een heel pakket aan instrumenten inzetten voordat ze tot individueel ontslag mogen overgaan.

Dat is onzin. Het enige verschil is dat bij collectief ontslag duizend werknemers in én keer worden ontslagen en dat er nu duizend keer één werknemer op straat komt. FNV Dienstenbond zegt weliswaar zelf dat de individuele gevallen misschien vier of vijf mensen per jaar zullen betreffen, maar ze hebben daarover met ING geen afspraken gemaakt. ING gaat het natuurlijk heel geleidelijk doen, maar het effect zal hetzelfde zijn. Als je in een sociaal plan - ik wil het eigenlijk niet eens een sociaal plan noemen, hoogstens een plan - de mogelijkheid van de WW als vluchtroute opneemt, weet je van tevoren dat de werkgever daarvan gebruik zal willen maken.

Bij de FNV Dienstenbond verwijt men de andere bonden hypocriet gedrag. Een volledige baangarantie, zoals bij ABN Amro, blijkt in de praktijk immers ook veelvuldig ontdoken te worden. Ook jullie zouden aan de onderhandelingstafel toegeven dat werkgevers niet aan het onmogelijke kunnen worden gehouden.

Wij zijn tegenover onze leden steeds heel eerlijk geweest over de problemen in het bankbedrijf (veel overtollig personeel, mede door fusies en technologische vooruitgang, red.). Daarom hebben we ook een CAO kunnen afsluiten waarin de werknemers loonstijgingen inleverden voor een kortere werkweek. Je kunt het toch niet maken om een half jaar later bij ING akkoord te gaan met gedwongen ontslagen? Dan hadden we bij het CAO-overleg beter met een looneis kunnen komen; hadden die mensen nu in ieder geval een hogere WW-uitkering gekregen. Wij hebben leden in plaats van kiezers, maar eigenlijk is er gewoon sprake van kiezersbedrog.

Volgens FNV-onderhandelaar Hamaker is er geen sprake van verstoorde verhoudingen. Het verloop van onderhandelingen bij andere banken hoeft evenmin door ING beïnvloed te worden. Zien jullie dat ook zo rooskleurig?

(Lacht verbaasd) Hoe kan dat nou? Natuurlijk heeft dit een uitstraling op onze samenwerking. En als Hamaker zegt dat we bij de Rabobank weer blanco beginnen, is dat onzin. Bij alle grootbanken zijn de problemen hetzelfde. Dan kun je toch niet bij de ene bank zeggen dat er geen gedwongen ontslagen mogen vallen en bij de andere wel. Rabobank wacht nu gewoon rustig af. De werkgevers zullen uiteindelijk de lachende derde zijn.

    • Marcella Breedeveld