Banken zouden 1,3 miljard gulden extra winst maken; Vragen over rentevoordeel

ROTTERDAM, 12 JAN. Regeringspartij PvdA wil van minister Zalm (financiën) opheldering over het rentevoordeel dat banken behalen met de verwerking van het betalingsverkeer. Het onderzoeksbureau MoneyView Nederland heeft berekend dat dit voordeel, de zogeheten valuteringswinst, jaarlijks 1,3 miljard gulden bedraagt.

Het onderzoek, waarvan de resultaten gisteravond in het tv-programma Deadline zijn gepresenteerd, wijst verder uit dat banken overboekingsformulieren van klanten niet goed controleren. PvdA-Kamerlid Witteveen-Hemminga wil van minister Zalm weten of consumenten en middenstanders ten onrechte benadeeld worden bij de verwerking van overboekingen. Verder vraagt hij zich af of de controle van handtekeningen van rekeninghouders voldoende waterdicht is.

Medewerkers van MoneyView zouden bij overboekingen valse handtekeningen hebben gebruikt die niet met het rekeningnummer corresponderen. Van de 57 overboekingen, voorzien van een verkeerde handtekening, werden er 48 zonder verdere vragen verwerkt.

De valuteringswinst is de winst die een bank maakt, omdat de overboeking van geld naar een andere bankrekening enige tijd in beslag neemt. Als de bank het geld direct van de rekening van de betaler afboekt en pas enkele dagen later bijschrijft op de rekening van de ontvanger, incasseert zij enkele dagen rente.

MoneyView consteert op grond van 211 overboekingen dat de uitvoering door de banken van de overboekingsopdrachten gemiddeld 2,67 dagen in beslag neemt. De banken incasseren over deze periode het interbancair tarief op de geldmarkt. MoneyView hanteert daarvoor een percentage van 6,95 procent, het CBS-gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De huidige geldmarktrente is echter gedaald tot 3,5 procent.

De Rabobank stelt in een reactie dat er bij haar niets aan de zogeheten valutadagen wordt verdiend. “Alle overboekingen worden in een fractie van een seconde van de rekening van de bank zelf naar die van de klant of omgekeerd uitgevoerd”, aldus een woordvoerder. “Wij kennen geen valuteringsdag, die 1,3 miljard gulden moet niet bij de Rabobank worden gezocht.”

Ook de Postbank ontkent dat zij valuteringsdagen hanteert. Bovendien benadrukt de bank dat de klant uiteindelijk nooit de dupe wordt van een verkeerde overboeking.

ABN Amro, een bank die wel valuteringsdagen berekent, benadrukt dat zij rekeninghouders rente vergoed, wat niet bij alle andere banken het geval is. “We worden als banken neergezet in een rol die we niet verdienen”, zegt een woordvoerder verongelijkt. “Het betalingsverkeer is voor ons nog steeds verliesgevend”, stelt hij. De bank wil niet nader ingaan op het onderzoek, omdat zij de resultaten niet volledig heeft kunnen opvragen.